อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

'ในหลวง-ราชินี'พระราชทาน เงิน10ล้านช่วยชาวเนปาล

"ในหลวง-ราชินี" พระราชทานเงิน 10 ล้านบาท โดยให้นายกฯรับไปดำเนินการ และให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 01.55 น.

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2558 ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล โดยพระราชทานเงิน จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติชาวเนปาล และพระราชทานให้ นายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป..คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 0