อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

"ม.เกษมบัณฑิต" ผุดศูนย์กีฬาครบวงจร

"ม.เกษมบัณฑิต" ผุด "ศูนย์กีฬา" หวังต่อยอดการบ่มเพาะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและให้การบริการสังคมได้อย่างทั่วถึง อาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 17.34 น.


ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ม.เกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า ม.เกษมบัณฑิต กำหนดให้กีฬาเป็นหนึ่งในมิติของแผนกลยุทธ์สำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในส่วนของนักศึกษาและเยาวชนทั่วไป และเพื่อให้แผนดังกล่าวสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางสถาบันจึงใช้กีฬาเข้ามาเป็นหนึ่งในมิติของการพัฒนาคนและประเทศ ด้วยการจัดสร้างศูนย์กีฬาขึ้นที่วิทยาเขตร่มเกล้า ในรูปแบบศูนย์กีฬาครบวงจร ที่พร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง สามารถต่อยอดการบ่มเพาะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยและให้การบริการสังคมได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยนั้น นอกจากการสร้างศูนย์กีฬาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มีการพัฒนานักกีฬาชนิดต่างๆ ให้มีความพร้อมด้วยการบ่มเพาะเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศและการเป็นนักกีฬาอาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 และขานรับกับแผนฉบับที่ 7 ซึ่งกำลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้ สำหรับการบ่มเพาะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนมืออาชีพที่ผสมผสานกับการจัดการกีฬาสมัยใหม่ ด้วยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาผสมผสานเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในส่วนของกีฬาอาชีพหรือกีฬามหาวิทยาลัย ตลอดจนรายการต่างๆ ที่มีการจัดการแข่งขัน และเหนือสิ่งอื่นใดการบ่มเพาะหรือการสร้างนักกีฬาพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้น ใช่ว่าจะมุ่งไปที่ภายในของสถาบันเท่านั้น แต่ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมมหาวิทยาลัย โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ยังได้จัดโครงการธนาคารกีฬา ด้วยการสัญจรไปเปิดคลินิกกีฬาสำหรับมอบอุปกรณ์กีฬาและการฝึกทักษะชนิดกีฬาต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกรมพลศึกษา เป็นต้น ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัย นำการกีฬามาเป็นสื่อสำหรับบ่มเพาะและพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศก็ถือได้ว่าแผนกลยุทธ์และกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในมิติที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 12