อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

"ศรีสะเกษเกมส์" ลงตัวจัด 15 ส.ค.-5ก.ย. แบ่งกีฬาแข่งลดความแออัด

ศึกกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" ลงตัวจัดวันที่ 15 ส.ค.- 5 ก.ย.64 ส่วนกีฬาคนพิการ "นครลำดวนเกมส์" จัดวันที่ 18 - 22 ก.ย.64 พร้อมขยายระยะเวลาจัดชิงชัยนานขึ้น เหตุต้องแบ่งกีฬาเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3,000 คน เพื่อลดความแออัด ศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 15.05 น.


นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" โดยมีพันโทรุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่ห้องประชุมโครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องกำหนดการและรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ที่ จ.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ หลังไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเดิม เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบการจัดแข่งขันเพื่อลดความเสี่ยงและความแออัดของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยได้ข้อสรุปให้แบ่งกลุ่มชนิดกีฬาเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3,000 คน และให้ขยายระยะเวลาการแข่งขันออกไปเป็น 21 วันแต่ไม่เกิน 25 วัน และมอบหมายให้ กกท.แก้ไขข้อบังคับการแข่งขันต่อไป

สำหรับระยะเวลาการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" จะเลื่อนจากวันที่ 5-15 มิ.ย.64 เป็นระหว่างวันที่ 15 ส.ค.-5 ก.ย.64 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "นครลำดวนเกมส์" เลื่อนจากวันที่ 7-11 ก.ค.64 ไปเป็น ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ย.64
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 20