อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบเอ็นเน็ต กศน.ทั่วประเทศราบรื่น

สทศ.ตรวจเยี่ยมสนามสอบเอ็นเน็ต กศน.ทั่วประเทศราบรื่น เผยยอดผู้ต้องขังสอบเพิ่มขึ้น ชี้เป็นเรื่องดี ด้าน ผอ.กศน.ย้ำใครไม่เข้าสอบไม่มีสิทธิจบ อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 05.56 น.

วันนี้  24ก.พ. ที่โรงเรียนบางกะปิ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือเอ็นเนต (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2555 พร้อมด้วย นายพล ศรีกัลยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตสวนหลวง, นางสุดสวาท คำแหง ผอ.กศน.เขตบางกะปิ และนางดาริณี นันทาวรนุช ผอ.กศน.เขตวังทองหลาง

ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.ได้จัดเอ็นเน็ตให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาในระบบ กศน. ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 แต่เป็นครั้งแรกที่สอบให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบ กศน. เพื่อใช้ในการวัดพื้นฐานความรู้ของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยภาพรวมทุกอย่างเรียบร้อยดี ซึ่งครั้งนี้มีนักเรียนเข้าสอบทั่วประเทศ จำนวน 213,787 คน แบ่งเป็น ระดับประถมฯ 26,094 คน ม.ตอนต้น 81,792 คน ม.ปลาย105,901 คน ในสนามสอบทั่วประเทศ 1,235 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนหรือสถานศึกษา 1,105 แห่ง และเรือนจำหรือทัณฑสถาน 130 แห่งโดยในส่วนนี้ มีผู้ต้องขังที่มีสิทธิสอบ จำนวน 2,926 คน

ผอ.สทศ. กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้มีผู้ต้องขังเข้าสอบจำนวนมากขึ้น ซึ่งตนไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าอะไร แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ต้องขังสนใจศึกษาหาความรู้มากขึ้น และการสอบจะทำให้พวกเขาได้วัดความรู้ ศักยภาพของตนเอง อย่างไรก็ตามสถานศึกษาสามารถนำผลการสอบเอ็นเน็ตไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทำให้ครูได้รู้ถึงแนวทางการสอนของตนเอง โดยดูได้จากคะแนนของผู้สอบ ขณะเดียวกันผู้สอบ สามารถนำผลคะแนนไปใช้ในการกำหนดทิศทางอนาคตในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เพราะจะได้ทราบถึงระดับคะแนนของตัวเองเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เรียนในหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ

"สำหรับมาตรฐานข้อสอบของเอ็นเน็ต ยังคงยึดรูปแบบเดิม สอบ 5 วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม กลุ่มสาระทักษะการเรียนรู้ กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ และกลุ่มสาระทักษะการดำเนินชีวิต ซึ่งกลุ่มสาระที่สอบแตกต่างจากโอเน็ต เนื่องจากเป็นการวัดระดับความรู้ตามหลักสูตรของ กศน. และนักเรียนที่มาสอบส่วนใหญ่จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ส่วนการจัดสอบและประกาศผลจะใช้มาตรฐานเดียวกับการทดสอบอื่นๆ โดยนักศึกษาสามารถติดตามผลการทดสอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ในวันที่ 31 มี.ค.56" ผอ.สทศ. กล่าว

นายพล กล่าวว่า การสอบเอ็นเน็ตครั้งนี้ ทางกศน.ได้กำชับทำความเข้าใจกับกรรมการคุมสอบ เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในการเข้าห้องสอบ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และกำชับนักเรียนถึงความสำคัญของการสอบเอ็นเน็ต ซึ่งถือเป็นการสอบบังคับสำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2555 หากนักเรียนคนใดไม่เข้าสอบจะไม่มีสิทธิในการสอบปลายภาคเพื่อขอจบการศึกษา อย่างไรก็ตามแนวโน้มนักเรียนที่เข้าเรียน กศน. นั้นต้องยอมรับว่ามีจำนวนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการศึกษาภาคบังคับ ทำให้นักเรียนเข้าเรียนในระบบมากขึ้น แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย หรือถูกออกกลางคัน ดังนั้นการสอบเอ็นเน็ตจึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อเด็กกศน. ที่จะสามารถได้รู้ถึงศักยภาพของตนเองด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0