อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ จำนวน 9 คน เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.30 น.


เมื่อเวลา 19.29 น. วันที่ 23 มิ.ย. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ จำนวน 9 คน เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ นายพจน์ หาญพล เอกอัครรราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา, นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ, นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์, นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐราชอาณาจักรโมร็อกโก, นางชนิดา กมลนาวิน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี, นายอัญกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก, นางศิริลักษณ์ นิยม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก และนางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย.