อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตฯ 2 ประเทศ กราบบังคมทูลลาโอกาสพ้นหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.20 น.


เมื่อเวลา 18.56 น.วันที่ 23 มิ.ย.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ตามลำดับดังนี้ นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป (Mr.Haji Ismail bin Haji Abd Manap) เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางฮาจะฮ์ ไซนับ บินตี อาวัง ฮาจี ตัวะฮ์ (Mrs.Hajah Zainab binti Awang Haji Tuah) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วยนายคริสเตียน เรเรน บาร์เกตโต (Mr.Christian Rehren Bargetto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมาริอา เดล การ์เมน มาร์ติเนซ อะโรเซเมนา (Mrs.Maria del Carmen Martinez Arosemena) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าฯ ด้วย"