อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

เตรียมจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" เทิดพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ปลายปี 64

คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" และโครงการการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้า เตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.23 น.

เมื่อวันที่ 11 มิ.น.2564 ที่หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการ จัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนน่าเล่ โคราช 2021 (Thailand Biennale, Korat 2021) โดยมี ผู้แทนจากหอศิลป์พิมานทิพย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการจัดงานนิทรรศการ “สิริศิลปิน และโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียนน่าเล่ โคราช 2021 (Thailand Biennale, Korat 2021) จากเดือนกรกฎาคม ไปจนปลายปีพุทธศักราช 2564

ในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สิริศิลปิน" และสัญลักษณ์ "สิริศิลปิน" ซึ่ง นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ ได้รับพระราชทานพระวินิจฉัยจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แล้ว นอกจากนั้น ยังได้พระราชทานตราสัญลักษณ์ สำหรับโครงการดังกล่าวที่สื่อความหมายถึง พระอัจฉริยะภาพของพระองค์ในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ทั้งสองแขนงให้เกื้อกูลกันจนเป็นผลงานที่ประจักษ์

การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ (International Thailand Biennale, Korat 2021) ซึ่งจะจัดขึ้น ในปลายปี 2564 จะจัดขึ้นในพื้นที่ 3 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอปากช่อง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์  และ อำเภอพิมาย

ภายในงาน จะอัญเชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง พร้อมทั้งเชิญผลงานศิลปะของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานของศิลปินนานาชาติที่ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 (International Thailand Biennale, Korat 2021) นี้ด้วย.ข่าวล่าสุด