อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

พระองค์ภาฯ ทรงฟังเสวนาลดอาชญากรรมบน "ดอยตุง" ด้วยหลักพัฒนา

โอกาสนี้ทรงนำพาคณะทูตานุทูต ผู้แทนทัณฑสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือ ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.01 น.

เมื่อเวลา 11.22 น. วันที่ 26 ม.ค.61 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทูตสันถวไมตรี ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เสด็จมายังโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีนายเจเรมี ดักลาส ผู้แทนยูเอ็นดีซี ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศต่างๆ และผู้แทนระดับสูงจากทัณฑสถานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมคณะเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานฝีมือของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ประกอบด้วย โรงทอผ้า โรงงานกระดาษสา โรงงานเซรามิก และโรงคั่วกาแฟ เพื่อศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ในการสร้างงานสร้างรายได้ และป้องกันอาชญากรรมในชุมชนดอยตุงที่ยั่งยืน

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมทดลองทำกระดาษสาที่โรงช้อนกระดาษสาญี่ปุ่น และฉีดน้ำเป็นลายพระนามย่อ พ.ภ. และมีพระปฏิสันถารร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในโรงงาน จากนั้นเสด็จไปยังร้านอาหารของโรงแรมดอยตุงลอดจ์ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมเสวนากับชาวบ้านเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดที่ใช้มิติการพัฒนานำและเน้นบทบาทของชุมชนในการลดอาชญากรรมซึ่งมีเหล่าผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาในพื้นที่ดอยตุงร่วมพูดคุยด้วย พระองค์มีพระดำรัสถามวิทยากรว่า "ปัญหาในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ปัญหาการปลูกฝิ่นแล้ว แต่เป็นปัญหาเรื่องยาไอซ์ ยาบ้า พวกยาสังเคราะห์ต่างๆ คิดอย่างไรกับเรื่องการพัฒนาว่าจะนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันได้อย่างไร" และทรงฉายภาพร่วมกับคณะทำงาน ก่อนเสด็จกลับในเวลาต่อมา 

ทั้งนี้โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 11,000 คนจาก 6 ชนเผ่า ท่ามกลางความแห้งแล้งและความเป็นอยู่แร้นแค้นที่ดอยตุง มาตั้งแต่เมื่อปี 2531 จนถึงปัจจุบัน   ซึ่งสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ยกย่องหลักการพัฒนาของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดปริมาณการปลูกพืชเสพติดและแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน.

ข่าวล่าสุด