อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา วันที่ 4 ก.ค.2564 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน

สนว.เชิญชวนประชาชนถวายพระพร วันประสูติ
จันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.15 น.

สนว.เชิญชวนประชาชนถวายพระพร วันประสูติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ทางออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในหลวงโปรดรับบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันพระประสูติสมเด็จพระสังฆราช
เสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 19.46 น.

ในหลวงโปรดรับบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันพระประสูติสมเด็จพระสังฆราช

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญดอกไม้ธูปเทียนฯ ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ พิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ
พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 15.10 น.

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ผู้แทนพระองค์ พิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโมลีฯ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.41 น.

"ในหลวง-ราชินี" ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.30 น.

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตไทยเฝ้าฯ ในโอกาสจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ จำนวน 9 คน เฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่

พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 21.20 น.

"ในหลวง-ราชินี" โปรดเกล้าฯ เอกอัครราชทูตฯ 2 ประเทศ กราบบังคมทูลลาโอกาสพ้นหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

กรมพระศรีสววางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 25,600 โด๊ส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
พุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17.14 น.

กรมพระศรีสววางควัฒนฯ พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม 25,600 โด๊ส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 25,600 โดส เพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

เตรียมจัดนิทรรศการ
เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.23 น.

เตรียมจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" เทิดพระเกียรติ "กรมพระศรีสวางควัฒนฯ" ปลายปี 64

คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ "สิริศิลปิน" และโครงการการแสดงผลงานของศิลปินไทยและนานาชาติ ประชุมติดตามความคืบหน้า เตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี