อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ผบช.สพฐ.ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน'ทว.' เข้มมาตรการป้องกันโควิด

พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. รุดตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดในส่วนที่ให้บริการประชาชน พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 11.10 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ทว. เพื่อติดตาม/ตรวจสอบมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนที่ให้บริการประชาชน โดยมี พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล ผบก.ทว. พ.ต.อ.หญิง ศิริประภา รัตตัญญู นวท.(สบ 4)กสก.พฐก. พ.ต.ท.ประภาส หยงสตาร์ รอง ผกก.ฝทว.5 ทว. และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ และนำตรวจศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล รวมทั้งสภาพอุปกรณ์เครื่องมือในหน้างานของส่วนบริการประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การทำความสะอาดสถานที่ทำการและอุปกรณ์เครื่องมือ ให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค การใช้แผ่นใสกั้นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและประชาชนเพื่อป้องกันการสัมผัสทางอากาศ หลังจากตรวจเยี่ยมส่วนบริการประชาชนแล้วได้เข้าประชุม ณ ห้อง 302 เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดของผู้เข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าการให้บริการของ ทว. นั้นปลอดภัย ปราศจากเชื้อไวรัสโควิด-19ต่อมา พล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะ ผบช.สพฐ.ตร. และข้าราชการตำรวจฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 5 และข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ได้เตรียมความพร้อมสถานที่บริเวณใต้ตึกอาคาร 12 (กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) เพื่อใช้เป็นจุดคัดกรองและรองรับประชาชนที่จะเข้าใช้บริการการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรในวันรุ่งขึ้น โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณประตู 1 ประตู 6 และประตู 5 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับบัตรคิวและพักคอยใต้อาคาร 12 ก่อนเข้าตรวจสอบประวัติที่ศูนย์บริการตรวจสอบประวัติบุคคล ณ อาคาร 7 (กองทะเบียนประวัติอาชญากร)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 14