อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

'ชลบุรี'เตรียมเฮ!ผู้ว่าฯผ่อนปรน สถานประกอบการเริ่ม 1 พ.ค.นี้

ชาวชลบุรีเตรียมเฮ...ผู้ว่าฯเตรียมผ่อนปรนสถานประกอบการ ภาคบริการต่างๆ ให้มีผล 1 พ.ค.นี้  แต่อาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหากสถานการณ์ เลวร้ายลง พุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.21 น.


เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามในหนังสือ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2563 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโวคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งกำหนดมาตราการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19 ของจังหวัดชลบุรีไปแล้ว ดังนี้
 
1.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 7/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563, 2.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 8/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563, 3.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 9/2563 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563, 4.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 11/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563
 
5.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 12/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563, 6.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 13/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563, 7.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 16/2563 ลงวันที่ 11 เมษายน 2563, 8.คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 17/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563


 
บัดนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มคลี่คลายลง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 จึงมีคำสั่งให้กำหนดระยะเวลาในการปฎิบัติตามมาตราที่ปรากฎตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีดังกล่าวข้างต้น ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    18%
  • ไม่เห็นด้วย
    82%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29