อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

เปิดขั้นตอนขอ"วัคซีนพาสปอร์ตไทย"ใช้ตะลุยต่างแดน

ทำเนียบรัฐบาลเผยแพร่ข้อมูลกรมควบคุมโรค แจงรายละเอียดการยื่นขอ “วัคซีนพาสปอร์ตไทย” ใช้เดินทางท่องต่างแดนยุค “โควิด” จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.21 น.

 
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักโฆษก ทำเนียบรัฐบาล เผยแพร่ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหรือวัคซีนพาสปอร์ตของประเทศไทย ว่า  ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศจำเป็นที่จะต้องขอเอกสารวัคซีนพาสปอร์ต (International Vaccination Certificate) ของไทย มีขั้นตอนการเตรียมเอกสารดังกล่าว ได้แก่ 1.นำใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ซึ่งออกให้โดยสำนักอนามัย และสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน  2.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 3.หลักฐานการเดินทาง อาทิ ตั๋วเครื่องบิน 4.ค่าเอกสาร 50 บาท  
 
สำหรับสถานที่ที่รับยื่นเรื่องขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ได้แก่ 1.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2134-0134 โดยรับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทาง porthealth_bkk@ddc.mail.go.th 2.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5903430 หรืออีเมล tmcbamras@gmail.com 3.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2521-0943-5 และ 4.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สามารถยื่นได้ในวันจันทร์และพุธ เวลา 09.00-12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3232.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13