อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565

เปิด 19 สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ"โควิด"ในกรุงเทพฯ

ศบค.เผย 19 สถานที่เสี่ยงติดเชื้อในกรุงเทพฯ พบสถานบันเทิงมากสุด ชี้แต่ละจว.มีรูปแบบการติดเชื้อต่างกัน ทำให้ต้องออกมาตรการย่อยตามความเหมาะสม ย้ำปชช.ต้องร่วมมือ 42จว.สั่งบังคับใส่หน้ากากตอนนอกบ้าน อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 14.12 น.


เมื่อวันที่ 25 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงว่า  ศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (อีโอซี) ได้มีการประชุมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งหารือในหลายประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดระลอกใหม่นี้ ซึ่งได้นำจำนวนผู้ติดเชื้อ 53,000 กว่าคน มาจำแนก พบว่าระลอก 2 และระลอก 3 แม้ผู้ติดเชื้อมีจำนวนไล่ๆ กัน แต่พบว่าอายุของผู้ติดเชื้อจะน้อยลง โดยระลอกเดือนเม.ย.2564 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 29 ปี ลดลงจากระลอกแรกที่ผู้ป่วยมีอายุเฉลี่ย 36 ปี และระลอก 2 อายุเฉลี่ย 32 ปี ส่วนใหญ่เป็นสัญชาติไทย แต่กลุ่มอายุคนยังใกล้เดิมคือ 20-39 ปี 

โฆษกศบค. กล่าวอีกว่า  ขณะที่กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานที่เสี่ยงในกรุงเทพฯ พบว่าช่วงวันที่ 1-24 เม.ย.2564 จำนวน 3,478 ราย ที่หาสาเหตุได้แล้วมาไล่เรียงสถานที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 19 อันดับ ได้แก่ อันดับ 1 คือ สถานบันเทิง 2,227 ราย  2.บ้าน/ติดจากครอบครัว 278 ราย  3.สถานที่ทำงาน/บริษัท 203 ราย  4.เชื่อมโยงจากต่างจังหวัด 199 ราย  5.สถานกักตัว  89 ราย  6.งานเลี้ยง/สัมมนา/งานบวช 78 ราย  7.สถานพยาบาล  77 ราย  8.ตลาด 74 ราย  9.ร้านอาหาร  74 ราย  10.ห้าง/ร้านสะดวกซื้อ 55 ราย  11.สถานที่เล่นกีฬา/ยิม  32 ราย  12.สถานีตำรวจ (ตำรวจ) 22ราย  13.สถานศึกษา 17 ราย  14.เรือนจำ 11 ราย  15.ศาสนสถาน 10 ราย  16.ติดในคอนโด 9 ราย  17.ร้านเสริมสวย/นวด/สปา 9 ราย  18.ขนส่งสาธารณะ เป็นพนักงานขนส่ง 6 ราย และ 1.อื่นๆ 8 ราย 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า  ข้อมูลเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการออกมาตรการของแต่ละจังหวัด ตามที่นายกรัฐมนตรีให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเป็นรายจังหวัด  ฉะนั้น กรุงเทพมหานคร (กทม.) จึงมีประกาศให้ลดหรืองดกิจการและกิจกรรม ประมาณ 30 กิจการ/กิจกรรม ตามข่าวที่ออกล่าสุด  ทั้งนี้ การที่แต่ละจังหวัดมีการติดเชื้อในรูปแบบที่แตกต่าง ทำให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก็จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในการประกาศมาตรการรายละเอียดย่อยๆ ที่เป็นลักษณะของจังหวัดนั้นไป และเมื่อประชาชนในจังหวัดนั้นๆได้รับประกาศที่ออกมาแล้ว ก็ขอให้ช่วยร่วมมือเพื่อให้สถานการณ์ในจังหวัดดีขึ้น อาทิ มีการประกาศมาตรการให้ใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน 42 จังหวัดแล้ว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 20