อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

เปิดญัตติ'ไพบูลย์'ส่งศาล ตีความ'อภิปรายไม่ไว้วางใจ'

เปิดญัตติ “ไพบูลย์ นิติตะวัน” ส่งศาลตีความอภิปรายไม่ไว้วางใจ ชี้มีเจตนาปฏิปักษ์การปกครอง อ้างกรณี "ทษช." ขอสภาฯ บรรจุวาระ 11 ก.พ.นี้ ก่อนเปิดศึก 16 ก.พ. อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.51 น.


เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงเลขรับที่ 25/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 15.35 น. เรื่องที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎร มีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาฯ ต่อกรณีที่เนื้อหาของญัตติขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ของพรรคฝ่ายค้านที่มีเนื้อหาที่เข้าข่ายนำสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการเมือง

โดยสาระสำคัญของญัตติดังกล่าว ตอนหนึ่งระบุว่า ญัตติของพรรคฝ่ายค้านต่อการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนำสถาบันเบื้องสูงเกี่ยวข้องกับการเมือง ทำให้ในสภาผู้แทนราษฎร มีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์พาดพิงสถาบันเบื้องสูงอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งต้องอยู่เหนือการเมือง อีกทั้งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหารือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้”“การเสนอญัตติเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน ในวันที่ 16 ก.พ.64 นั้น ได้นำสถาบันเกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 ซึ่งวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เพราะใช้สิทธิเสรีภาพของพรรคทำลายหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นสภาผู้แทนราษฎรไม่มีหน้าที่และอำนาจจะพิจารณาญัตติที่ขัดหรือแย้งของรัฐธรรมนูญ” ญัตติของ นายไพบูลย์ ระบุ

ทั้งนี้ ในญัตติดังกล่าว นายไพบูลย์ ขอให้สภาผู้แทนราษฎร บรรจุญัตติดังกล่าว ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 11 ก.พ.64.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 19