อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

กระทรวงทรัพยากรฯ มอบ 13 ของขวัญปีใหม่ประชาชน

เที่ยวฟรีอุทยาน 31 ธ.ค. 63 – 1 ม.ค. 64 บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีฟรี พร้อมจัดที่ดินทำกินในป่าสงวน 1 ล้านไร่–จัดที่ดินทำกินป่าชายเลนระนอง จัดหา-พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง ศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 16.32 น.

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2564 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 13 รายการ สำหรับมอบให้กับประชาชน  

นายวราวุธ กล่าวว่า โดยของขวัญปีใหม่ได้แก่ ของขวัญที่ 1 จุดบริการประชาชน ทั้งทางบก ทางทะเล และอากาศยานทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลฯ บนถนนสายหลักและถนนสายรอง รวม 484 จุด เช่น บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ห้องน้ำ-สุขา ลานกางเต็นท์ แนะนำเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล (สทช.1- 10) และตั้งศูนย์บริการอากาศยานรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 5 ศูนย์ อีกด้วย 

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ของขวัญที่ 2 จัดกิจกรรมป่าในเมือง ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63  – 1 ม.ค. 64 กิจกรรมนันทนาการที่จะให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการในพื้นที่โครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย” จำนวน 55 แห่ง เช่น ชมนิทรรศการพรรณไม้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางปั่นจักรยาน จุดถ่ายรูป ชมวิว ดูนก เดินป่า ตลาดประชารัฐ สินค้า OTOP ดนตรีในสวน และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เป็นต้น

รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวว่า ของขวัญที่ 3 ชมฟรี มีความรู้ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63-1 ม.ค. 64 ยกเว้นค่าเข้าแหล่งท่องเที่ยว สำหรับบุคคลชาวไทยฟรี ทั้งในส่วนของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี สำหรับการให้บริการในส่วนของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เปิดให้เข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมบัตรผ่านประตู ในวันที่ 1 ม.ค. 64  ส่วนสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้ยกเว้นค่าเข้าชมการแสดงช้างสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
  
นายวราวุธ กล่าวว่า ของขวัญที่ 4 ให้บริการตรวจสอบอัญมณีและธรณีวัตถุเบื้องต้นแก่ประชาชน ตลอดเดือนม.ค. 64 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติ กรมทรัพยากรธรณี ในวันอังคาร–วันศุกร์ เวลา 09.00–16.00 น. ส่วนของขวัญที่ 5 ลดราคาค่าเข้าชม ค่าสินค้า ระหว่างวันที่ 14–30 ธ.ค. 63 ผลิตภัณฑ์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ลด 5–20% และวันที่ 1 ธ.ค. 63–28 ก.พ. 64  มอบส่วนลดค่าบ้านพักนักท่องเที่ยว 20% สวนป่าแม่ยาว–แม่ซ้าย จ.เชียงราย สวนป่าเขากระยาง จ.พิษณุโลก สวนป่าแม่ละเมา จ.ตาก และ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
 
นายวราวุธ กล่าวต่ออีกว่า ของขวัญที่ 6 จัดโครงการบำรุงรักษารถยนต์ ลดฝุ่น PM 2.5 วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64 โดยร่วมกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป พร้อมมอบส่วนลดน้ำมันเครื่อง 20-30% และลด 50% สำหรับรถที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป (ส่วนลดน้ำมันดีเซล กำมะถันต่ำ บริษัทบางจากฯ ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และ บริษัท ปตท. ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล) อีกทั้งมอบส่วนลดค่าอะไหล่ เช่น ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันดีเซล, ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 20–50% โดยรายการส่วนลดจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามอายุรถยนต์ที่แต่ละบริษัทกำหนด
  
รมว.ทรัพยากรฯ กล่าวต่อไปว่า ของขวัญที่ 7 จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1 ล้านไร่ และเร่งรัดการตรวจสอบขอบเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้แล้วเสร็จ 100% ของขวัญที่ 8 จัดที่ดินอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน โดยมอบที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตชุมชนเมืองระนอง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน และเปลี่ยนสภาพเป็นชุมชนเมือง 520 ไร่ อีกทั้งออกหนังสืออนุญาตที่อยู่อาศัย (คทช.) ในพื้นที่ป่าชายเลน 100 ชุมชน 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อให้ประชาชนได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ภายใต้โครงการ “จัดที่ดินทำกิน (คทช.)” ของรัฐบาล 
 
นายวราวุธ ยังกล่าวต่ออีกว่า ของขวัญที่ 9 แจกฟรีกล้าไม้มงคล 10 ล้านกล้า 10 ชนิดพันธุ์ ซึ่งผ่านพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายใต้โครงการ “พฤกษามหามงคล” ประกอบด้วย พะยูง ขนุน มะขาม ตะเคียนทอง กันเกรา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ราชพฤกษ์ และทรงบาดาล โดยดำเนินการแจกกล้าไม้ในวันที่ 25 ธ.ค. 63 ณ กรมป่าไม้ จำนวน 1 ล้านกล้า และตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 เป็นต้นไป ดำเนินการแจกกล้าไม้ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1–23 และศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด หรือ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ทุกจังหวัด จำนวน 9 ล้านกล้า 
 
นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า ของขวัญที่ 10 จ้างงานประชาชน ในกิจกรรมปลูกป่าสร้างสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 5,500 คน และการจ้างงานในกิจกรรมอื่น ๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของขวัญที่ 11 แก้ไขปัญหาช้างเลี้ยง ภายใต้โครงการสัตวแพทย์สัญจร โดยออกหน่วยตรวจสุขภาพช้าง และตรวจเยี่ยมปางช้างต่างๆ หลังประสบปัญหาโรคระบาดโควิด–19  ตามสถานที่ ดังนี้ 1.สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จ.ลำปาง 2. โรงพยาบาลช้างลำปาง ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ 3.โรงพยาบาลช้างกระบี่ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
 
นายวราวุธ กล่าวอีกว่า ของขวัญที่ 12 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยจัดหาน้ำต้นทุนทั้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่นอกเขตขลประทาน 37 จังหวัด จำนวน 65 แห่ง เป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 26,131 ครัวเรือน อีกทั้งดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 40 จังหวัด จำนวน 117 แห่ง เป้าหมายประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 21,552 ครัวเรือน  ของขวัญที่ 13 ให้บริการน้ำบาดาลสะอาดริมทาง โดยเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 24 จุด
 
ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ www.mnre.go.th ลิงก์ข้อมูลที่ https://bit.ly/2YRAaCc เพจ Facebook : GECC สป.ทส. และ QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 23