อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ไทยย้ำจับมือเกาหลีใต้แก้ปัญหา"ผีน้อย"

กต.ย้ำไทย-เกาหลีใต้ร่วมแก้ปัญหา"ผีน้อย"ทุกทาง ยอมรับยกเว้นวีซ่าเข้าแดนโสมขาวเป็นช่องโหว่เอื้อคนหนีไปขุดทอง พุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 18.03 น.


เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. นายธานี แสงรัตน์ กรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า มีแรงงานไทยที่เสียชีวิตในเกาหลีใต้นับจากปี 2558 จนถึงกลางเดือน ธ.ค. 2563 อย่างน้อย 522 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตการทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ระบุสาเหตุการเสียชีวิต ซึ่งทำให้หน่วยงานของสหประชาชาติ 2 แห่ง ต้องการสอบสวนเรื่องนี้ว่า กรณีที่มีรายงานข่าวว่ามีแรงงานชาวไทยที่ลักลอบไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้มีองค์การระหว่างประเทศแสดงห่วงกังวลในเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่าในหลักการ รัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้คนไทยเดินทางไปทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วีซ่าผิดประเภท ซึ่งจะทำให้แรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ รวมทั้งความยากลำบากในการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพแรงงาน ขณะเดียวกัน ไทยได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยรัฐบาลไทยต้องการให้คนไทยเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องผ่านระบบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)  โดยที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยใช้กฎหมายสกัดกั้นไม่ให้คนไทยลักลอบเดินทางไปทำงานตั้งแต่ต้นทางที่ประเทศไทย

นายธานี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มีการปราบปรามเว็บไซต์ที่ล่อลวงคนไทยไปทำงาน กว่า 50 เว็บไซต์ อีกทั้งกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้คนไทยไปทำงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ รวมถึงรัฐบาลไทยและเกาหลีใต้อยู่ระหว่างดำเนินการให้คนไทยได้เดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ในรูปแบบแรงงานตามฤดูกาล ซึ่งจะทำให้ทางการของทั้ง 2 ประเทศบริหารจัดการแรงงานได้อย่างดี โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกับกลุ่มคนงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ต้องอาศัยความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในการคัดกรองคนที่จะเดินทางไปทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นช่องโหว่ให้คนไทยลักลอบไปทำงานได้ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศสกัดกั้นการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ มักเกิดกระแสความไม่พอใจของผู้เดินทาง

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ออกนโยบายให้แรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้รายงานตัวกลับประเทศต้นทางโดยสมัครใจ ในปี 2561-2562 และปี 2562-2563 ซึ่งล่าสุด ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562–ต.ค. 2563  มีแรงงานไทยผิดกฎหมายรายงานตัวและเดินทางกลับไทยแล้วประมาณ 10,060 คน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22