อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

กรมอุทยานฯ ครบรอบ 18 ปี "ท็อป"เพิ่มมาตรการคุมดูดบุหรี่ในแหล่งท่องเที่ยว

หวั่นก้นบุหรี่ต้นเหตุไฟป่าลาม ย้ำแก้ปัญหาสัตว์ป่ากินขยะตาย เข้มใช้เสียง-งดดื่มแอลกอฮอล์ในอุทยานฯเด็ดขาด พร้อมเร่งพัฒนาอุทยานฯ มีอารยสถาปัตย์รองรับคนทุกกลุ่ม ศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 14.44 น.

เมื่อวันที่  2 ต.ค. ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 18 ปี ภายใต้ชื่องาน “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ ทั้งนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ  ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรฯและข้าราชการกรมอุทยานฯ    ผู้บริหารจากภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้”   ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานฯ โครงการประกวดหมู่บ้านส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)  เข้าร่วมงาน
 
โดยนายธัญญา กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี 2569 และมีภารกิจดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 73 ล้านไร่ ประกอบด้วยสำนักส่วนกลาง 9 สำนัก 2 กอง และสำนักภูมิภาค 21 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ มีอุทยานแห่งชาติที่ประกาศจัดตั้งแล้ว 133 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 96 แห่ง   สำหรับปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 และพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 ที่คำนึงความสมดุลของการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชนมากขึ้น และการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กรมอุทยานฯ ได้มีการปรับรูปแบบในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายป่าไม้ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติด้านนายวราวุธ กล่าวว่า การดูแลอุทยานฯ ทั้งทางบกและทางทะเลจากนี้ไป ตนเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงได้เห็นแล้วว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับความมีระเบียบและวินัยทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในแต่อุทยานฯ ไม่ว่าจะเรื่องของการใช้เสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ในอุทยานฯ ซึ่งเราไม่อนุญาต การดูแลเรื่องขยะในเรื่องของจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมามีสัตว์ป่าตายลงจากการกินขยะ จึงต้องเฝ้าระวังในเรื่องนี้

อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเพิ่มเติมคือการสูบบุหรี่ในอุทยานฯ จากนี้ไปเราจะจัดพื้นที่ให้เป็นกิจจะลักษณะ จะไม่สามารถเดินสูบบุหรี่ได้ทั่วอีก เพราะบางครั้งเวลาสูบบุหรี่แล้วเดินไปเดินมาก้นบุหรี่อาจจะไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้ จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่อุทยานฯ จัดพื้นที่สูบบุหรี่ไว้ ทั้งนี้ประชาชนทุกวัยทุกคนทุกสถานภาพจะสามารถท่องเที่ยวในอุทยานฯ ทุกแห่งได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องห่วงเรื่องความสกปรกหรือการส่งเสียงรบกวนทั้งนี้เราจะพัฒนาให้อุทยานฯ เป็นอารยสถาปัตย์ไว้รองรับคนทุกเพศทุกวัยด้วย
 
นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในเรื่องสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำงานทั้งกำลังกายและกำลังใจ ทั้งในเรื่องสวัสดิการและอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆ ซึ่งตลอด 14 เดือน ที่ผ่านมา ตนได้ไปเยี่ยมกว่า 30 อุทยานฯ ยังไม่นับรวมถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน  อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าหากมีเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานฯ ประพฤติหน้าที่โดยมิชอบเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดเช่นกัน.
                
 
 
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14