อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

ร.10พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "ความสดใส-สดชื่น-โคกหนองนา"

“ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ” เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “อธิบดีพช.” น้อมเกล้าฯ รับในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทุ่มเทอุทิศกายใจขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนองนา โมเดล เสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 20.40 น.

 
เมื่อวันที่ 5 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี -PMOC ได้เผยแพร่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเนื้อหาระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จำนวน 1 ภาพ พร้อมข้อความ ความสดใส สดชื่น ของโคกหนองนา และ ความสุขและอบอุ่น ในบ้านบนโคกหนองนา ทรงลงพระปรมาภิไธย 3 ก.ย.63 เพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และพสกนิกรชาวไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ขอข้าราชการ พนักงาน กรมการพัฒนาชุมชนทุกคนและครอบครัว ได้น้อมเกล้าฯ รับในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพวกเราทุกคน พร้อมทั้งกราบถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันทุ่มเทอุทิศกายใจขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้บังเกิดผลดีต่อพี่น้องชาวไทย อย่างสุดกำลังความสามารถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.
 

บอกต่อ : 94