อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

"บิ๊กป้อม" สั่ง กนช.กำจัดผักตบชวาก่อนน้ำหลากฤดูฝน

“พล.อ.ประวิตร" สั่ง กนช.เร่งกำจัดผักตบชวาก่อนน้ำหลากฤดูฝน  ใช้ภาพดาวเทียมช่วยเน้นบูรณาการทำงาน  ชมรมคนริมน้ำร่วมมือรัฐแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ป้องกันน้ำท่วม ควบคู่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากผักตบ ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 12.16 น.


เมื่อวันที่  24 เม.ย.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเตรียมการรองรับ น้ำหลากในฤดูฝน ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 ถึง เดือน มี.ค.63 โดยมี กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในภาพรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่น ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กทม. และกรมการปกครอง  ซึ่งได้ดำเนินการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 989,922 ตัน  จากนั้น ที่ประชุมได้นำข้อพิจารณาของ กนช. เมื่อการประชุมวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ผ่านมา โดยให้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่แสดงถึงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ และแหล่งน้ำจำนวน 25 จุด โดยมีการแบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบ ให้หน่วยต่าง ๆ ดังนี้ กรมชลประทาน 13 จุด ,กรมเจ้าท่า 4 จุด ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 จุด และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 จุด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ กนช.ทราบโดยเร็วทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร  ได้สั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ผวจ.ในพื้นที่ทุกจังหวัด ได้กำชับหน่วยงานในกำกับให้เร่งรัดการดำเนินงานทั้งจนท.รัฐ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือท้องแบน และประสานภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมสนับสนุน  และกำชับให้ทุกหน่วย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว  ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้วยต่อไป โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความห่วงใยที่สำคัญของรัฐบาล


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34