อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

ปลดป้าย-ปักใหม่ที่ส.ป.ก. 'ธรรมนัส'สั่งยึดฟาร์ม'ปารีณา'

“ธรรมนัส” สั่งด่วน เลขาฯส.ป.ก. ยึดคืนฟาร์มไก่ " ปารีณา "คืนหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ระบุจับไก่ออกจากฟาร์มหมดแล้ว จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.39 น.


เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการด่วนที่สุดถึงนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้ดำเนินการกรณีน.ส. ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยจากการตรวจสอบของคณะทำงานร่วมของส.ป.ก. และกรมป่าไม้วานนี้ (24 พ.ย.) นายวิณะโรจน์ รายงานว่า ที่ดินซึ่งน.ส. ปารีณา แสดงบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และบัญชีแสดงการจดทะเบียนครอบครองฟาร์มไก่เนื้อจากกรมปศุสัตว์พบว่าฟาร์มไก่ “เขาสน 1และเขาสน 2 “ นั้นตั้งอยู่เลขที่ 109 ม. 6 ต. รางบัว อ. จอมบึง จ. ราชบุรี ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยใช้หมายศาลจังหวัดราชบุรี โดยการอ่านแปลภาพทางอากาศประกอบการนำชี้ของผู้ใหญ่บ้านพบว่า “เขาสน 1 “อยู่ในเขตพื้นที่ปฎิรูปที่ดินทั้งหมดเนื้อที่ประมาณ 691 ไร่ ส่วน “เขาสน 2” เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและตามพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 46 ไร่ ทั้งนี้น.ส. ปารีณาไม่ได้มานำชี้แนวเขตในการตรวจสอบตามที่ส.ป.ก. แจ้งไป ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบบุคคลใดและไม่พบการเลี้ยงไก่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านที่ร่วมตรวจสอบให้การว่า ทางฟาร์มเพิ่งจับไก่ออกไปจากฟาร์มทั้งหมด

ร.อ. ธรรมนัส กล่าวต่อว่า การครอบครองพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเกินกว่า 50 ไร่ผิดตามพ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงสั่งให้ยึดคืนหลวงทั้งหมด จากนั้นจะให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยการครอบครองที่ดินของครอบครัวน.ส. ปารีณาที่แจ้งว่า เข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่พ.ศ. 2489 ก่อนที่กรมป่าไม้จะมอบให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินในพ.ศ. 2536 ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่สามารถดำเนินคดีได้แล้วเนื่องจากครอบครองเกิน 10 ปี จึงหมดอายุความแล้ว แต่ให้พิจารณาว่า สามารถฟ้องร้องทางแพ่งฐานทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายและใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตได้หรือไม่

ทั้งนี้ส.ป.ก. ได้ปักป้ายหน้าฟาร์มว่า เป็นที่ดินของส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. และได้เชิญน.ส. ปารีณามาอุทธรณ์ โดยหากมีเอกสารการเข้าทำประโยชน์ให้นำมาแสดง จากนั้นส.ป.ก. จะตรวจสอบว่า การอุทธรณ์และเอกสารที่นำมาแสดงนั้นฟังขึ้นหรือไม่ ถ้าฟังไม่ขึ้นต้องยึดคืนแล้วนำมาจัดสรรใหม่ให้ผู้มีคุณสมบัติเข้าประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งการยื่นขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ส.ป.ก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการเกษตรแล้ว ทางส.ป.ก. ตรวจสอบพบว่า มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรสามารถได้รับหนังสือเข้าทำประโยชน์ ส.ป.ก. 4-01 เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกราย ตามหลักปฏิบัติน.ส. ปารีณาต้องมาแสดงตัวกับส.ป.ก. ภายใน 30 วัน แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากเลขาธิการส.ป.ก. ว่า น.ส. ปารีณา มาพบหรือยัง.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43