อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ทบ.เริ่มงานฟื้นฟูดูแลหลังน้ำลด มอบมณฑลทหารบกบูรณาการ(คลิป)

กองทัพบกเริ่มงานฟื้นฟูดูแลหลังน้ำลด ตามแนวทางรัฐ พร้อมมอบ มณฑลทหารบกบูรณาการทุกส่วน ให้ทุกพื้นที่ประสบภัยกลับสู่ปกติโดยเร็ว เสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 11.02 น.

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. พันเอก หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตลอดสัปดาห์นี้ อุทกภัยยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่ของภาคอีสานและภาคเหนือ อาทิ จ.อุบลราชธานี, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, พิจิตร, ลำปาง, ลำพูน เป็นต้น โดยเฉพาะที่ จ.อุบลราชธานี แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลง แต่ต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเติมมาใน 1-2 วันนี้ ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 2 ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใน 2 ลักษณะคือ การช่วยดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราว การแจกจ่ายอาหารสด, ถุงยังชีพ ,การสัญจร, และการป้องกันทรัพย์สินตามบ้านเรือน การสำรวจพื้นที่ บริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนที่ลงพื้นที่ ให้กำลังใจเยี่ยมเยียนผู้ประสบภัยและมอบสิ่งของ รวมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันหลายพื้นที่ที่เริ่มเข้าสู่การฟื้นฟู ซึ่ง  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก กำชับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 และ 3 สนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความห่วงใยและมอบหมายให้ทุกส่วนราชการร่วมฟื้นฟูเยียวยาประชาชนอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้  ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการเพิ่มเติมให้ มณฑลทหารบก เป็นหน่วยหลักบูรณาการประสานกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูหลังน้ำลด อาทิ การจัดชุดทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ,จัดชุดแพทย์บริการด้านการแพทย์และให้ความรู้ในเรื่องโรคภัย,ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลประชาชนถึงแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ตลอดจนร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร สถานที่ราชการ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ชุมชน ระบบสาธารณูปโภค บ้านเรือนประชาชน อาชีพ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่มากที่สุดล่าสุด ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้เตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการสนับสนุนงานช่างเพื่อฟื้นฟูบูรณะพื้นที่สาธารณะ อาทิ เครื่องมือหนักของทหารช่าง รถโกยตัก สะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge MFB) รถบรรทุกขนาดใหญ่ ชุดทหารช่างก่อสร้างรวมทั้งการเตรียมกำลังพลชุดช่าง เข้าสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน  ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรม (big cleaning) ทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ หลังน้ำลด ช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของกลับเข้าที่พักอาศัย การดำเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน และการใช้จุลินทรีย์( EM ball) เพื่อบำบัดน้ำ ดูแลสุขาภิบาลป้องกันการแพร่กระจาย และการเกิดโรคภัยที่มาจากน้ำ เป็นต้นคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 50