อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

แนะเลือกผ้าอ้อมเด็กเน้นความปลอดภัยเลี่ยงมีน้ำหอม 

อย.แจง ปม หน่วยงานสาธารณสุขฝรั่งเศส เตือนอันตรายจากผ้าอ้อมแด็กก่อโรคผิวหนังในเด็ก ไม่อยู่ในการควบคุมของอย. แนะผู้ปกครอง เลือกผ้าอ้อมเด็ก เน้นความปลอดภัย เลี่ยงชนิดมีน้ำหอม อย่าเสียดาย  ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ก่อนเปลี่ยนชิ้นใหม่ต้องทำความสะอาดผิว เช็ดให้แห้ง ป้องกันพื้นแพ้ผิวหนัง อังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 13.48 น.

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่หน่วยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศส (French Agency for Food, Environment and Occupational Health & Safety: ANSES) ได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงของผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กแบบใช้แล้วทิ้ง หลังนักวิทยาศาสตร์ศึกษาพบสารเคมีหลายชนิดที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โดยเฉพาะน้ำหอมที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง และสิ่งปนเปื้อนจากวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตนั้น ในส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กในประเทศไทย ปัจจุบันจัดเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้ทางการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่อยู่ในการกำกับดูแลของอย.  

นพ.ธเรศ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในการเลือกซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก ผู้ปกครองควรตระหนักความปลอดภัย ความสะดวก ความเหมาะสม และความคุ้มค่า โดยดูที่วัสดุมีการซึมซับได้ดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสมกับช่วงอายุและรูปร่างของเด็ก หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กที่ใช้สารที่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองได้ง่าย เช่น น้ำหอม สี หรือกาว ควรใช้ตามระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้บนฉลาก เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก และก่อนเปลี่ยนผ้าอ้อมผืนใหม่ ควรทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำสะอาด และเช็ดผิวหนังให้แห้งก่อนใส่ชิ้นใหม่ เพื่อป้องกันการอับชื้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดผื่นแพ้ที่ผิวหนังได้ และควรคำนึงว่าผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเป็นสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 43