อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ครม.เห็นชอบ กม.ทะเบียนราษฎร ยันไม่ล้วงความลับ

ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร ห้ามออกเลขที่บ้านรุกที่สาธารณะ-เพิ่มรับแจ้งเด็กถูกทอดทิ้ง ด้าน“ไก่อู” ยัน ไม่ได้ล้วงความลับของประชาชน อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 17.26 น.

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงโดยมีสาระสำคัญ คือ 1.อนุญาตให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในสถานการณ์ปัจจุบัน 2.เพิ่มการรับแจ้งเกิดเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือไม่สามารถพิสูจน์สถานะการเกิดได้ 3.กำหนดการให้เลขประจำบ้าน เฉพาะบ้านที่ปลูกอาศัยถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น และ ผู้อำนวยการทะเบียนกลางสามารถกำหนดให้มีเลขประจำบ้านสำหรับแพ เรือ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจำ ให้มีทะเบียนบ้านชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบทางทะเบียน

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวอีกว่า และ 4.แก้ไขเพิ่มเติมไม่ให้บ้านที่ถูกปลูกสร้างโดยบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐที่ไม่ใช่ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่ดินทรัพย์สินของราชการ ไม่ให้กำหนดเลขประจำบ้าน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้กรณีบ้านที่ปลูกสร้างบุกรุกที่สาธารณะ และได้รับการกำหนดเลขประจำบ้านไปก่อนแล้วให้คงใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวต่อไปได้ แต่ถ้าบ้านดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือเป็นบ้านร้าง หรือไม่มีสภาพเป็นบ้านแล้ว ให้นายทะเบียนจำหน่ายเลขประจำบ้านและทะเบียนบ้านของบ้านหลังนั้น ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ในการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 5-20 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นเวลา 16 วัน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว

ด้าน พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันการบิดเบือนและความเข้าใจผิด ตนขอยืนยันว่า การเชื่อมโยงข้อมูลทะเทียนราษฎรโดยหน่วยงานของรัฐนั้น ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อล้วงความลับของประชาชน ซึ่งหน่วยงานรัฐที่เข้าถึงข้อมูลได้นั้น จะเป็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเท่านั้น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 18