อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

"บิ๊กตู่เล็ก"ลั่นพร้อมดูแลความเรียบร้อยช่วงงานพระราชพิธีฯ

มทภ.1-มทน.1ส่งมอบหน้าที่ “บิ๊กแดง” ส่งไม้ต่อ “บิ๊กตู่เล็ก” ลั่นวาจาเทิดทูนสถาบันด้วยชีวิต-สานต่องานพัฒนากองทัพ "บิ๊กตู่เล็ก"ย้ำพร้อมดูแลความเรียบร้อยช่วงงานพระราชพิธีฯ จันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.58 น.

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่1 ระหว่างพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) ในฐานะแม่ทัพภาคที่1 คนเก่ากับพล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่1 คนใหม่ โดยพล.อ.อภิรัชต์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับตำแหน่งผช.ผบ.ทบ. นับเป็นเกียรติยศต่อวงศ์ตระกูล ซึ่งตนพร้อมถวายชีวิตเป็นราชพลี ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่ให้ความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญของกองทัพบก และในช่วง 1ปีที่ผ่านมาตนได้ทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่1 นั้นได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี จนทำให้ภารกิจต่างๆของกองทัพภาคที่1 สำเร็จทุกภารกิจ  สำหรับพล.ท.กู้เกียรตินั้น เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในกองทัพภาคที่1 มายาวนานก่อนจะมาดำรงตำแหน่งนี้ ดังนั้นตนเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่1 คนใหม่ จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นหลักของกองทัพบกในการรักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และราชบัลลังก์ รวมทั้งเป็นส่วนสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชนต่อไป ด้านพล.ท.กู้เกียรติ กล่าวว่า ตนจะปฏิบัติตามแนวทางที่พล.อ.อภิรัชต์ได้ปฏิบัติมา และจะปรับปรุงเสริมสร้างพัฒนากองทัพภาคที่1 ให้เจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน พร้อมทั้งของตั้งปณิธานว่าจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต และเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป ทั้งนี้พล.อ.อภิรัชต์ ในขณะดำรงตำแหน่งภาคที่ 1 แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และมองการณ์ไกล ส่งผลให้กองทัพภาคที่1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองทัพบกมอบหมาย ทั้งการฝึก การเตรียมกำลัง การใช้กำลัง รวมถึงงานพระราชพิธี สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ตนจะสืบสานงานทั้งหมดต่อไปให้ดีที่สุด 
 


ขณะเดียวกันช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่กองทัพน้อยที่ 1 ได้มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 1 ระหว่างพล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะแม่ทัพน้อยที่ 1 คนเก่ากับพล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่1 คนใหม่ด้วย นอกจากนี้พล.ท.กู้เกียรติ ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า ที่ผ่านมากองทัพภาคที่ 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านการปฏิบัติการและการจัดรูปขบวนพระราชอิสริยยศ โดยได้มีการซักซ้อมเตรียมการของแต่ละริ้วขบวน ตลอดจนถึงการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพระราชพิธี และดูแลการจราจรโดยร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด"ผมมั่นใจกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.)ในการดูแลรักษาความสงบของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาได้ใช้หน่วยของกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งผมก็ได้รับนโยบายจากพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ ผบ.กกล.รส. เพิ่มความเข้มงวด และตรวจตราการวางกำลังในช่วงระยะเวลาเดือนนี้ให้เกิดความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด ขอให้ทุกคนมั่นใจว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ของทหารอย่างดีที่สุด" แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 23