อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565

"สุรเชษฐ์"ยื่นหนังสือลาออก จากกสม.มีผลทันที

"สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย"ยื่นหนังสือลาออกจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผลทันที อ้างปัญหาสุขภาพ-บรรยากาศไม่เอื้อการทำงานที่สร้างสรรค์ พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 07.16 น.

เมื่อวันที่  6เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.)ได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งโดยระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกระผมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตั้งแต่วันที่ 20พ.ย.58เป็นต้นไปนั้น ในการนี้กระผมขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้วยเหตุผลดังนี้คือ

1.บรรยากาศการทำงานไม่เอื้อการทำงานที่สร้างสรรค์ อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบกับกระผมอายุเกิน 60ปี และมีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง การเกิดความเครียดบ่อยๆส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะมีผลบังคับใช้ทำให้สามารถสรรหากรรมการท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนกระผมได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5เม.ย.เป็นต้นไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 75