อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

'ผบ.ทบ.'เซ็นแต่งตั้งโยกย้าย 337นายพัน-มีตำแหน่งน่าสนใจ

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ลงนามในคำสั่งกองทัพบกเรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน 337 นาย ถือเป็นการปรับย้ายตามวงรอบปกติ ซึ่งมีตำแหน่งน่าสนใจหลายตำแหน่ง ศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 19.49 น.

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ได้ลงนามในคำสั่งกองทัพบกที่ 537/2559 เรื่องให้นายทหารรับราชการและปรับระดับเงินเดือน จำนวน 337 นาย ซึ่งการปรับย้ายครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามวงรอบปกติ  ทั้งนี้มีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ พ.อ.อรรถวุฒิ จันทร์ศุภฤกษ์ผู้ช่วย ผอ.รพ.ค่ายวชิราวุธ เป็น ผอ.รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร  พ.อ.ปริทัศน์ บุนนาค หน.สพศ.พล.รพศ.1 เป็นรอง ผบ.ร. 31 รอ.  พ.ท.นิโรธ ทองม่วง ผบ.ม.พัน.4 รอ.  เป็น ผบ.กรม.ทพ.12  พ.ท.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผช.ผอ.กกบ.ฝ่ายส่งกำลัง ทน.1 เป็น ผบ.ม.พัน 4 รอ.  

พ.อ.อภิชา คุณสิงห์ ผบ.พันร.มทบ.11 เป็น เสธ.ร.2 รอ.  พ.อ.ณัฎฐพงศ์ อัศวินวงศ์ รอง ผบ.ร.111  เป็น ผบ.พัน.ร.มทบ.11   พ.อ.เบญจพล เตชาติวงศ์ ณ อยุธยา เสธ.ร. 21 รอ. เป็น รอง ผบ.ร.21 รอ.  พ.อ.เอกดนัย จุลโลบล รอง เสธ.พล.ร.2 รอ.  เป็น เสธ.ร. 21 รอ.  พ.อ.อาทิตย์ ดีประเสริฐ เสธ.ป.2 รอ.  เป็นรอง ผบ.ป.2 รอ.  พ.ท.พลสันต์ รุ่งนิรันดร์ รอง ผบ.กรม.ทพ.14 เป็น ผบ.ม.พัน19   พ.อ.ยุทธนา สุนทรมณี เสธ.ป.1 รอ. เป็น รอง ผบ.ป.1 รอ.  พ.ท.นัฐพล วิเชียรวรรณ ผบ.ป.พัน1 รอ. เป็น เสธ.ป.1 รอ.  


คลิ๊ก...เช็กรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย...

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    13%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 136