อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

โพลเผยประชาชนยังรู้เรื่องร่างรธน.เท่าเดิม

"สวนดุสิตโพล"เผยประชาชนยังมีความรู้เรื่องร่างรธน.เท่าเดิม แนะกกต.เร่งประชาสัมพันธ์-แจงเนื้อหามากขึ้น เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 11.21 น.

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,169 คน เรื่อง "การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" ระหว่างวันที่ 20-24 มิ.ย.ที่ผ่านมา  โดยความคิดเห็นต่อการจะลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันนี้ พบว่าประชาชนร้อยละ 81.78 ระบุว่าแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจไม่เหมือนกัน การรับข้อมูลข่าวสารมากน้อยไม่เท่ากัน  ร้อยละ 77.07 เห็นว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกในสิ่งที่ตนพอใจ  ร้อยละ 66.55 คิดว่าต้องเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจมากขึ้น  ร้อยละ 65.61 เห็นว่ากระแสข่าวลือต่างๆ มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน  ร้อยละ 60.12 คิดว่าการเห็นต่างเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ช่วยท้วงติง จะได้ทำงานอย่างรอบคอบรัดกุม   เมื่อถามว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของแต่ละฝ่ายมีผลต่อการตัดสินใจที่จะลงประชามติของประชาชนมากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชนร้อยละ 32.1 คิดว่าไม่มีผล เพราะตัดสินใจไว้แล้ว ตัดสินใจด้วยตัวเอง ใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าว เชื่อมั่นในตนเอง  ร้อยละ 30.26 เห็นว่าไม่ค่อยมีผล เพราะทุกคนมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์  ยอมรับในความคิดเห็นของแต่ละคน  เป็นเกมการเมือง  ร้อยละ 24.01 ค่อนข้างมีผล เพราะข้อมูลที่นำเสนออาจทำให้คล้อยตาม การตัดสินใจอาจเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมา  ร้อยละ 13.63 คิดว่ามีผลมาก เพราะการรับรู้ข้อมูลอย่างหลากหลายทำให้รู้สึกลังเล ไม่มั่นใจ คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มีชื่อเสียงมีความรู้  

ต่อข้อถามว่าวันนี้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มขึ้นหรือไม่ พบว่าประชาชนร้อยละ 69.38 ระบุว่าเหมือนเดิม เพราะเป็นเรื่องเข้าใจยาก เนื้อหามาก ไม่ค่อยมีใครออกมาให้ความรู้ อยากให้มีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย  ร้อยละ 30.62 คิดว่าเพิ่มขึ้น เพราะสนใจติดตามข่าวเป็นประจำ มีช่องทางให้ติดตามที่หลากหลาย ต้องการทำความเข้าใจมากขึ้น  เมื่อถามว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เร่งทำงานอะไรบ้าง ประชาชนร้อยละ 82.63 อยากให้ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ  ร้อยละ 70.49 อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลงประชามติ ออกมาใช้สิทธิของตน  ร้อยละ 68.52 อยากให้ทำงานอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้  ร้อยละ 62.53 อยากให้จัดเตรียมคณะทำงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการทำงาน  ร้อยละ 53.21 อยากให้เคารพกฎหมาย ยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22