อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

ส่ง 'รด.จิตอาสา'ทำความเข้าใจร่างรธน.

นรด. เดินหน้าโครงการ “รด.จิตอาสา” ช่วยทำความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อไม่ชี้นำประชาชน หวังพีอาร์คนออกมาใช้สิทธิมากที่สุด ผุดแนวคิดแอพพลิเคชั่นใช้ติดต่อสื่อสาร พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 01.08 น.

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)  ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “รด.จิตอาสา” ที่จะช่วยรัฐบาลทำความเข้าใจเรื่องร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชน ว่า โครงการดังกล่าวให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ช่วยสร้างการรับรู้ ทั้งเรื่องโรดแม็พของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผลงานที่สำคัญของรัฐบาลให้กับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนบ้านในชุมชน รวมถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ผ่านมามีการประสานกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)มาช่วยชี้แจงให้กับนักศึกษาวิชาทหารได้รับทราบในประเด็นที่สำคัญและนำไปขยายความต่อ อีกทั้งให้นักศึกษาวิชาทหารร่วมกับหน่วยทหารลงไปปฏิบัติหน้าที่ พร้อมกับชุดปฏิบัติการมวลชน และชุดกิจการพลเรือนต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้เห็นการทำงานของศูนย์ปรองดองและศูนย์ดำรงธรรมด้วยว่าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไร หวังให้เป็นความรู้ติดตัว และช่วยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่มากขึ้น เมื่อใกล้ช่วงลงประชามติทาง นรด.จะประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรธ.จะจัดอบรมให้นักศึกษาวิชาทหาร ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ต่างจังหวัดตามโครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานและพร้อมเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วย

“ถึงเวลาลงประชามติ เด็กๆ เหล่านี้ก็จะไปช่วยประชาสัมพันธ์อยู่หน้าหน่วยลงประชามติ เด็กๆ จะได้มีโอกาสช่วยปฏิรูปประเทศที่จะได้เห็นและเข้าใจเพื่อไปบอกต่อ ความเป็นเด็กไปพูดกับคนในวัยเดียวกันก็จะเข้าใจกันง่ายมากขึ้น ต่อไปนรด.มีแนวคิดจะทำแอพพลิเคชั่นขึ้นเพื่อไว้ใช้ติดต่อกันได้ โดยมีสัสดีจังหวัด ศูนย์ฝึก หน่วยฝึกทั่วประเทศ และสถานศึกษาร่วมกันจัดทำบัญชีควบคุมให้ชัดเจน อีกทั้งเด็กๆไม่ต้องกลัวเสียเวลาเรียน เพราะจะนำเวลาไปชดเชยกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้เด็กเป็นผู้ชี้นำ แต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีสิทธิออกมาใช้สิทธิให้ได้มากที่สุด ส่วนประชาชนจะมีความเห็นอย่างไรเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง” พล.ท.วีรชัย กล่าว.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 319