อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

กกต.ยันพร้อมทำประชามติร่างรธน.ปลายปีหน้า

ประธาน กกต.ยันพร้อมทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในปลายปีหน้า ย้ำไม่มีใบสั่งล็อกโรงพิมพ์ พฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 03.43 น.

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.  นายศุภชัย สมเจริญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า กกต.ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ แต่ขอยืนยันว่าพร้อมที่จะดำเนินการตามในฐานะฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่ารัฐธรรมนูญจะออกแบบมาในรูปแบบใดจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้การออกเสียงประชามติเกิดความเป็นธรรม  มีความเป็นอิสระ ซึ่งได้เตรียมการออกเสียงประชามติไว้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้ชี้แจงการเตรียมการออกเสียงประมาชามติที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ให้คณะกรรมาธิการการเมืองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้รับทราบ ซึ่งกกต.ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว รวมถึงโรงพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์บัตรประชามติก็มีคณะกรรมการอำนวยการจัดหาโรงพิมพ์ โดยจะใช้วิธีการจัดประกวดราคาตามระเบียบ จึงขอยืนยันว่าไม่มีใบสั่งจากกรรมการกกต.คนใดให้ใช้โรงพิมพ์แห่งใดแห่งหนึ่ง

นายศุภชัย กล่าวอีกว่า ตามรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 กำหนดว่าจะจัดหาโรงพิมพ์ได้หลังรัฐบาลส่งร่างรัฐธรรมนูญพร้อมสรุปสาระสำคัญมาให้ กกต.ภายใน 15 วันหลังรับร่างจาก กรธ.  เมื่อเขาส่งมาแล้ว กกต.จะดำเนินการจัดหาโรงพิมพ์ ประกวดราคา เมื่อมีเวลาก็สามารถใช้การประกวดราคาได้ต้องจัดหาโรงพิมพ์ ทำสัญญาจึงจะจัดพิมพ์ได้ เมื่อจัดพิมพ์แล้ว ก็ทยอยส่งให้ประชาชนจนครบร้อยละ 80 จึงประกาศวันออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่เกิน 45 วันตามที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวกำหนดไว้ ส่วนกฎระเบียบและประกาศกกต.จะใช้ของเดิมที่เตรียมไว้ แต่จะปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนให้มีความทันสมัยขึ้น.  

เมื่อถามว่าในการทำประชามติ กกต.จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีใบสั่งจากคสช.หรือรัฐบาล นายศุภชัยกล่าวว่า การทำประชามติเป็นเรื่องของประชาชนทั่วประเทศที่มีสิทธิออกเสียง  ไม่มีใครสามารถสั่งการได้ซึ่งประชาชนทั่วประเทศที่มีสิทธิออกเสียงประมาณ 45 ล้านคน คงจะสั่งการอะไรไม่ได้ก็เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการว่าจะให้รัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ ในการทำประชามติคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็จะจัดทำสรุปร่างรัฐธรรมนูญส่งให้ประชาชนพร้อมกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตัดสินใจนอกจากนี้ กกต.ก็จะได้เปิดให้ผู้เห็นต่างแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกันและอิสระ โดยเปิดให้กลุ่มต่างๆลงทะเบียนกับ กกต. พร้อมจะมีการหารือกับคสช.ให้ผ่อนปรนประกาศ คสช.ฉบับที่ 7 และ57 ให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 149