อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565

ครม.ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.ตั้งศาลปราบโกง

ครม.ผ่านร่างพ.ร.บ.ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ รัฐบาลจัดให้กรรมติดจรวด หวังดันเข้าสนช.ทันปีนี้ อังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 08.09 น.

เมื่อวันที่22 ธ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระสำคัญคือเป็นการยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา รวมถึงจัดตั้งขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อีกทั้งจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้นโดยกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม  นอกจากนี้กำหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนจากนี้จะต้องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ต่อไป

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ต้องมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น การกำหนดตัวผู้พิพากษาการออกกฎหมายพิจารณาคดี เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เป็นการกำหนดจุดเริ่มต้นที่จะให้ศาลพิจารณาเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเพราะเมื่อคดีทุจริตเข้าสู่ศาลโดยรวมแล้วทำให้คดีล่าช้า ที่ว่ากรรมไม่ติดจรวดวันนี้รัฐบาลนี้จัดให้ ใครทำความผิดประพฤติมิชอบต้องกรรมติดจรวดจะใช้กับข้าราชการทั่วไป ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ ยกเว้นคดีอาญาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งนี้รัฐบาลจัดให้การประพฤติมิชอบต้องเป็นกรรมติดจรวด เรื่องนี้เอกชนต้องการกฎหมายนี้มานานมากโดยจะพยายามส่งสนช.ให้ได้ภายในปีนี้เรามั่นใจว่าทุกส่วนจะขานรับและเร่งดำเนินการเพื่อให้กรรมติดจรวดประเทศไทยปลอดจากทุจริตประพฤติมิชอบ.

 คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 348