อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

ห้ามใช้คำรุนแรงเหตุระเบิด ให้ใช้แค่'การก่อเหตุรุนแรง'

"มท." ร่อนหนังสือด่วนถึงทุกจังหวัด ห้ามใช้คำรุนแรงในเหตุวางระเบิด ใช้ได้แค่ "ก่อเหตุรุนแรง" เพื่อป้องกันผลเสียหายทางเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว สั่งผู้ว่าฯ งัดบทลงโทษ ขู่พวกแชร์ข่าวลือในสื่อโซเชียล พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 06.56 น.

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือวิทยุด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 ส.ค.58 แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้ 1.การกำหนดคำเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกหน่วยงานใช้คำว่า “การก่อเหตุรุนแรง" เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” และให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงข้อความที่อาจก่อให้เกิดปัญหา และผลกระทบในระดับนานาชาติได้  2. ในการรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเป็นทางการ มีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(สตช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยจะมีการปรับข้อมูลในเวลา 09.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน ทั้งนี้ สตช.จะรับข้อมูลโดยตรงจากศูนย์เอราวัณ จึงขอให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลจาก สตช.เท่านั้น เพื่อป้องกันการสับสน

นายวิบูลย์ กล่าวอีกว่า 3. ให้สร้างการรับรู้และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่มีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดีย 4. ภาครัฐต้องให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ แนวทางการดำเนินการของรัฐที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 5. กรณีการจับกุมผู้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก แจ้งเตือนการก่อเหตุนั้น ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าเป็นความผิดตามกฎหมายและมีบทลงโทษอย่างไร และ 6. ขอให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเหตุผิดปกติแก่ทางราชการ รวมทั้งการช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยขอให้ช่วยกันระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างเต็มที่.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 436