อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 25 มกราคม 2565

จ้วยกั๋นหมู่เฮาเมาบ่ขับ ‘ใช้รถปลอดภัย’ กับกลไก ‘รับผิดชอบ’

ณ ที่นี้ได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับ ’อุบัติเหตุทางถนน“ ไปในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยหลักใหญ่ใจความคือ ความเสียหาย สูญเสีย ภัยอุบัติเหตุทางถนน จากการ ’เมา“ยังไม่ลดลง ซึ่งนอกจากการรณรงค์เกี่ยวกับภัยอุบัติเหตุทางถนน เสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 00.00 น.

 ณ ที่นี้ได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับ ’อุบัติเหตุทางถนน“ ไปในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยหลักใหญ่ใจความคือ ความเสียหาย สูญเสีย ภัยอุบัติเหตุทางถนน จากการ ’เมา“ยังไม่ลดลง ซึ่งนอกจากการรณรงค์เกี่ยวกับภัยอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอยู่แล้ว กับแนวทางรณรงค์ป้องกันอื่น ๆ เพิ่ม

เติม อย่างเช่นแนวคิดดื่มอย่างรับผิดชอบ “รับผิดชอบทั้งกรณีการใช้รถ- การใช้ชีวิต” ก็นับว่าน่าคิด ซึ่งช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมามูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) มีการทำรณรงค์ที่บางจังหวัดในภาคเหนือ...

มีการทำโครงการ ’จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ“

ผลตอบรับ-ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก็ ’น่าสนใจ!!“

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิดังกล่าวนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ภายใต้ชื่อโครงการ “จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ” ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด, เทศบาลจังหวัด, ขนส่งจังหวัด, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานในระดับท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษา และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันรณรงค์ลดและป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนถนนจากการ “เมาแล้วขับ” โดยมุ่งเน้นที่การ ’แสวงหาแนวทางร่วมกัน“

หนึ่งในกิจกรรมตามโครงการนี้คือการ ’ระดมความคิดร่วมกับชุมชน“ โดยมีชุมชนนำร่อง 4 ตำบล ใน 2 จังหวัดคือ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง ในจังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหงาว อำเภอเทิง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน ในจังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะหาแนวทางการลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.พ. จนถึงช่วงเดือน เม.ย. คือใช้ระยะเวลาล่วงหน้ากว่า 3 เดือน

“การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม และเข้าถึงประชาชนในพื้นนั้น ๆ รวมทั้งแนวทางการป้องกันนั้น ไม่มีใครรู้ดีกว่าคนในชุมชนนั้น ๆ ว่าจะหาแนวทางในการป้องเหตุที่จะเกิดในชุมชนได้อย่างไร” ...นี่เป็นแนวคิดของโครงการนี้ กับการจะลดและป้องกันปัญหาในส่วนของชุมชน

“จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ โครงการนี้มีส่วนช่วยปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ตระหนักในการ ดื่มไม่ขับ มากขึ้น รวมทั้งลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ที่ควรจะเป็นช่วงเวลาของความสุขสำหรับคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง”...นี่เป็นการระบุของ ดร.โอฬาร โชว์วิวัฒนา ในฐานะผู้จัดการมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ขณะที่ สมยศ จาดฤทธิ์ กำนันตำบลหนองจ๊อม ระบุไว้ว่า... ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2555 จนก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ตำบลหนองจ๊อมมีอุบัติเหตุกว่า 500 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บกว่า 500 คน มีผู้เสียชีวิตเกือบ 30 คน หรือเฉลี่ยแล้วจะเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บแทบทุกวัน มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยเดือนละ 1 คน โดยสาเหตุกว่าครึ่งเกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งในช่วงปีใหม่ 2557 ก็มีผู้เสียชีวิต 3 ราย โดยเกิดจากการเมาแล้วขับกว่าครึ่ง 

แต่ช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์ 2557 ที่ผ่านมา ที่ตำบลหนองจ๊อม ไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต แม้แต่รายเดียว ซึ่งก็น่าจะเป็นผลจากการที่มีการประชุมระดมความคิดหาแนวทางลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งติดป้ายรณรงค์ บอกกล่าวด้วยเสียงตามสายทุกวัน เดินให้ความรู้ ขอความร่วมมือห้ามบุตรหลานเมาแล้วขับ ขอความร่วมมือร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ฯลฯ

ด้าน ทรงเพชร ใจทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ก็ระบุไว้ว่า...เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง และกว่าร้อยละ 50 เกิดจากเมาแล้วขับ แต่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่เพียง 1 ครั้ง สาเหตุก็เกิดจากทัศนวิสัยไม่ดีเนื่องจากมีพายุเข้า ไม่ใช่จากการเมาแล้วขับ ซึ่งการรณรงค์ร่วมกับมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ที่มีทั้งการอบรมให้ความรู้ผู้นำในชุมชน ระดมความคิดเห็นเพื่อลดอุบัติ เหตุ ฯลฯ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อุบัติเหตุลดลง

ต้องมีการรณรงค์ให้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

การแก้ปัญหาเมาแล้วขับจึงจะได้ผลที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ กล่าวสำหรับการจัดทำโครงการ “จ้วยกั๋นหมู่เฮา เมาบ่ขับ” นั้น ทาง กิ่งกาญ คำมูล นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ที่เข้าร่วมรณรงค์กับมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ บอกไว้ว่า...รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม และยังทำให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้ทราบถึง ’ผลร้าย“ ที่จะเกิดจากการ ’เมาแล้วขับ“

“อยากให้ทุกคนมีความรับผิดชอบเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอล กอฮอล์ ไม่ว่าจะช่วงเทศกาลหรือไม่ก็ตาม และอยากให้ทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันแก้ปัญหาแบบนี้ในระยะยาว”...เยาวชนรายนี้ระบุไว้

’ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย“ ยังเป็นปัญหา

’ไทยมีปัญหามาก“ ทั้งเทศกาล-ทั้งช่วงปกติ

รณรงค์ ’รับผิดชอบ“ ด้วย...นี่ก็ช่วยแก้ได้!!!.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0