อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

ชี้ม็อบส่งผลเด็กฟังความข้างเดียว

นักวิชาการชี้เกิดแฟชั่นเด็ก เป่านกหวีดไล่รุ่นพี่รุ่นน้องที่มาโกง แต่เป็นการรับฟังความข้างเดียว แนะกระทรวงศึกษาใช้โอกาสปรับหลักสูตรการสอนประชาธิปไตย และหน้าที่พลเมือง ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 07.57 น.

 วันนี้( 31 ม.ค.) รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  โดยดูจากการแสดงออกของเด็ก เช่น เด็กอนุบาลเวลาไปโรงเรียนจะมีแฟชั่นติดกิ๊บ ผูกผม เป็นสีธงชาติ  เด็กประถมศึกษาจะพกนกหวีดไปโรงเรียน เพื่อเป่าไล่รุ่นพี่รุ่นน้องที่มาโกงเงิน  มีการเปรียบนิทานกระต่ายกับเต่า ที่ให้ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นกระต่าย และให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นเต่า  เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กเกิดการเรียนรู้ ซึมซับสถานการณ์ทางการเมือง แต่อาจจะเป็นการรับข้อมูลด้านเดียว และถ้าเด็กรับข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เด็กก็จะเชื่อโดยขาดการคิดวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านได้

"ผมไม่ได้อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน หากไม่มีการแก้ไข อนาคตประเทศของเราจะลำบาก ผมอยากฝากให้โรงเรียนดึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาให้เด็กเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่สอนเฉพาะรูปแบบประชาธิปไตยอย่างที่ผ่านมา และควรเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด วิเคราะห์เหตุการณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน สอนเรื่องหน้าที่พลเมืองที่ต้องอยู่บนพื้นฐานกระบวนการคิด ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และกระทรวงศึกษาธิการควรปรับหลักสูตรการสอนประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองที่ไม่ได้สอนเฉพาะเนื้อหา แต่ต้องเข้าถึงกระบวนการ รวมถึงแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น สอนให้เด็กไม่ยอมรับคนโกง เพราะจำนวนเด็กไทยที่ยอมรับการโกง ทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แก้ไข  หรือช่วยปรับทัศนคติให้เด็กเรื่องดังกล่าวจะอยู่ที่จิตสำนึกของเด็กตลอดไป"อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ กล่าว

รศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้น จะมาใช้สันติวิธีคงไม่ได้ ทำได้เพียงเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด  ทหารและตำรวจ ควรเป็นกลาง ออกมาช่วยทำให้เกิดความเข้าใจกัน เพราะไม่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็เป็นคนไทยด้วยกัน แล้วทำไมต้องมาห้ำหั่นกันเองด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 0