อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

เนคเทคเปิด " AI FOR THAI" ชวนนักพัฒนาเอไอต่อยอดใช้ฟรี

เนคเทคเปิดตัว  “ AI FOR THAI”  ในงานประชุมวิชาการประจำปี NECTEC-ACE 2019  ชูเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านเอไอของประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นให้นักพัฒนาและผู้สนใจนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้ จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 19.33 น.

วันนี้(9 ก.ย. 62) ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2562 (NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019: NECTEC-ACE 2019) )  ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.)  จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด“ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”  ทั้งนี้ในงานได้มีการเปิดตัว แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย    หรือ “ AI FOR THAI”  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มฟรีสำหรับผู้พัฒนา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก CAT , INET, pantip.com และ KBTG รวมทั้งมีความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานรศ.นพ.สรนิต  กล่าวว่า การทำงานของเนคเทค สวทช. และงานประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2019 ครั้งนี้มีความหมายต่อประเทศไทยเป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการอว. ที่มีความชัดเจนใน 4 เรื่อง   คือการสร้างคนในศตวรรษที่ 21   การสร้างองค์ความรู้การวิจัย   การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ การ Reinventing the University  ซึ่งภารกิจของเนคเทค สวทช. สามารถเข้าได้กับทุกยุทธศาสตร์และทุก ๆ ประเด็นของกระทรวง ฯ  โดยเฉพาะการสร้างคน  นอกจากนี้เนคเทคยังเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทย   มีการทำงานร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และสามารถตอบโจทย์ที่มาจากความต้องการใช้งานจริงรวมถึงสามารถนำผลงานกลับคืนสู่สังคมไทยในทุก ๆ ภาคส่วนได้

สำหรับเรื่องเอไอ (AI ) หรือปัญญาประดิษฐ์เชื่อว่าทุกคนหรือทุกหน่วยงานจะต้องสนใจและมีการพัฒนาเรื่องเอไอ อย่างชัดเจนในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่มิติเรื่องการสอนให้เด็กรู้จักเอไอ ตั้งแต่เด็ก ๆ  มิติที่จะทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกนำไปใช้ด้วยเอไอ ได้ทั้งหมด     อย่างไรก็ตามอยากฝากในเรื่องของจริยธรรม ขอให้คำนึงถึงว่า เอไอ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนี้  ทำงานเพื่อเสริมความพัฒนาของมนุษย์ เพราะฉะนั้นทุกอย่างให้คำนึงถึงหลักจริยธรรมไว้ด้วย
 

ด้านดร.ชัย   วุฒิวิวัฒน์ชัย   ผู้อำนวยการ เนคเทค  กล่าวว่า  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล  ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว  ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning  ซึ่งหมายถึงการใช้อัลกอรึทึมในการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้ข้อมูล แล้วทำการคาดการณ์หรือประเมินผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะผ่านการป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น  เพราะจะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ โดยปัจจุบันได้นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง เรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด

ทั้งนี้ เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย โดยมีบุคลากรด้านเอไอประมาณ 60 คน ซึ่งยังไม่เพียงพอ   เนคเทคมีความมุ่งหมายว่า  “AI FOR THAI” หรือ  “Thai AI Service Platform ”   จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้


สำหรับแพลตฟอร์ม  AI FOR THAI    จะประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1.การประมวลผลภาษา ซึ่งเนคเทคมีความเชี่ยวชาญในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นการตัดคำ การวิเคราะห์ไวยากรณ์   การรู้จำชื่อบุคคลชื่อสถานที่ การวิเคราะห์คำเฉพาะการแปลภาษา การวิเคราะห์ขั้วอารมณ์ของข้อความ โดยจะรวบรวมประยุกต์  สิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบบริการที่มีการจัดการ Input ที่ส่งเข้ามา และตอบกลับเป็น Output ที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

 2.Vision  หรือ การประมวลผลพวกรูปภาพและวิดีโอ  เช่น การวิเคราะห์ภาพข้อความ  ภาพวัตถุ  ภาพใบหน้า   และ  3. Conversation (การสนทนา)   ซึ่งเนคเทคมีความชำนาญด้าน Speech to Text และ Text to Speech ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นความเชี่ยวชาญในการรู้จำและสร้างสัญญาณเสียงภาษาไทย แล้วแปลเป็นข้อความผ่าน Chatbot ให้เข้าใจว่าเป็น Intent Sentiment  แล้วตอบโต้ออกมาเป็นเสียงได้

ผู้ที่สนใจสามารถใช้งานฟรีได้ที่ www.aiforthai.in.th
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 102