อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565

"CUCA" แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI

สมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะรัฐเร่งคลอดยุทธศาสตร์ด้าน AI หนุนประเทศไทยก้าวทันประเทศที่พัฒนา พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.40 น.

วันนี้ (17 พ.ค.) ที่โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล เวิลด์ นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภิญโญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUCA) กล่าวในงาน The Artificial Intelligence Paradigm Shift Reimagining your future business in the age of AI ว่า สมาคมฯ จัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปี ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบันเทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก มีผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธุรกิจจะต้องนำ AI เข้ามาช่วยธุรกิจให้ก้าวหน้า เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับการสื่อสารในโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจดจำใบหน้าในการใช้งานของประชาชน ในส่วนของภาคการผลิตรถยนต์ได้นำความฉลาดของ AI มานำทางแทนมนุษย์

"ธุรกิจในประเทศไทยควรปรับตัวโดยการนำ AI มาใช้ดำเนินธุรกิจ เช่น กลุ่มการเงินธนาคาร โดยให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบรับลูกค้าเป็นรายๆ ไป ส่วนสถานการศึกษา ควรมีการศึกษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ไม่ใช่แค่วิชากลุ่มวิศวะฯเท่านั้น" นายธีรชัย กล่าวศ.ดร.บุญเสริม กิจศิริกุล อาจารย์ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต่อไปอาชีพเลขานุการมีความเสียงตกงานในอนาคต ปัจจุบัน AI สามารถขับรถยนต์แทนคน โดยการสอนขับรถให้ดูและบันทึกภาพ มีโปรแกรมตรวจจับวัตถุต่างๆ บนท้องถนนได้อย่างแม่นยำ AI ก็จะจดจำและบันทึกการขับรถแทนคนได้ ทั้งนี้ AI เกิดขึ้น จากการเรียนรู้การสอนของคน อาทิ วงการแพทย์เวลาสอนให้อ่านค่าผลวินิจฉัยของโรคต้องใช้หมอมาสอนเพื่อสร้างการจดจำให้ AI

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กล่าวว่า ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต เรากำเนิดมากับ AI มีมานานแล้ว ย้อนไป 60 ปีที่ผ่านมาแล้ว ขณะที่เมื่อหันไปมองประเทศรอบข้าง ดังนั้น รัฐบาลควรกำหนดยุทธศาสตร์ด้าน AI ที่ชัดเจน เพราะประเทศที่พัฒนาแล้วและมีความเจริญนั้นเป็นประเทศที่รัฐบาลให้ความสนับสนุนดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า หลายประเทศมียุทธศาสตร์สู่ความเป็นมหาอำนาจด้าน AI ประกอบด้วย จีน ได้ลงทุนด้าน AI กว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561, เกาหลีใต้ ลงทุนด้วยเงิน 860 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 2559-2564, ญี่ปุ่น ด้วยเงินลงทุน 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561, ไต้หวัน ลงทุนด้วยเงิน 338 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561-2565 และ สิงคโปร์ด้วยเงินลงทุน 112 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2560-2565

"ขณะที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะต้องมีความชัดเจนและปรับตัวให้ทันตั้งแต่โครงสร้างเศรษฐกิจ การจ้างงานและระบบการศึกษา ระบบสวัสดิการ และกฎระเบียบภาครัฐ ดังนั้น รัฐบาลไม่ควรชะล่าใจเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ทางด้าน AI เพราะว่าช้ากว่านี้ไม่ได้ ซึ่งหากออกยุทธศาสตร์จริงๆ ก็ต้องให้ไว และต้องศึกษาให้รอบด้านด้วย"

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 44