อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

บอร์ด กสท ยันไม่มีมติฟ้องล้มประมูล4จี

ระบุ สหภาพ กสท ฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของสหภาพฯ แต่จะดูในส่วนของค่าเสียหายแทน พร้อมเดินหน้าอัพเกรดคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ เพื่อให้บริการ 4จี กับประชาชนตามที่ กทค.อนุมัติให้ใช้งานถึงปี 2561 แง้มแผนอัพเกรดคลื่นจะไม่ลงทุนเองแน่นอน ยันเร็วๆ นี้ได้ข้อสรุปแผนที่ชัดเจน อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.30 น.

วันนี้ (10 พ.ย.) ที่กระทรวงกลาโหม พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กสท ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม ในการใช้งานช่องการสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใต้น้ำ สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ การร่วมมือดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถร่วมกันของกระทรวงกลาโหมและ กสท ซึ่ง กระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนเครือข่ายการสื่อสารหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และสนับสนุนข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านความมั่นคงและสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อมีสถานการณ์รุนแรงจนอาจเกิดอันตรายต่อการดำเนินงาน กสท ก็สามารถขอให้กระทรวงกลาโหม ประสานกับหน่วยงานทหารในพื้นที่เพื่อจัดกำลังคุ้มครองตามความเหมาะสมภายใต้การพิจารณาของกระทรวงกลาโหมและ กสท จะให้การสนับสนุนช่องทางการสื่อสารผ่านเคเบิ้ลใต้น้ำเพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน

สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ที่อนุมัติให้ กสท อัพเกรดเทคโนโลยีคลื่น 1800เมกะเฮิร์ตซ เพื่อให้บริการ 4 จี จำนวน 20 เมกะเฮิร์ตซ ที่ไม่ได้ใช้งานโดยให้ใช้งานได้ถึงวันที่ 15 ก.ย.2561 ตามอายุสัมปทานเดิมจากการที่ กสท ทำหนังสือขออัพเกรดและใช้งานได้ถึงปี 2568 นั้น กสท จะเร่งทำแผนอัพเกรดเทคโนโลยีและหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานดังกล่าวมาให้บริการประชาชน แต่จะทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั้น กสท จะต้องมาดูอีกที แต่ กสท ยืนยันว่าจะไม่ลงทุนเองแน่นอน เพราะระยะเวลาเพียงแค่ 3 ปีถือว่าไม่คุ้มทุนที่จะลงทุนเองทั้งหมด

“วัตถุประสงค์แรกของ กสท คือการใช้งานคลื่นที่ไม่ได้ใช้งานจนถึงกำหนดและพิสูจน์ให้เห็นว่า กสท สามารถบริหารจัดการคลื่นและนำเงินส่งเข้ารัฐบาลได้ดีกว่าปล่อยให้คลื่นเสียเปล่าจากเดิมที่คลื่นไม่มีการใช้งานเลยตอนนี้ได้ใช้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกมุมมองหนึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยสำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจในคลื่นดังกล่าว กสท จะรีบทำแผนให้เร็วที่สุดในสิ้นปีนี้น่าจะเห็นแผนที่ชัดเจนที่สุด” พ.อ.สรรพชัย กล่าว

พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า สำหรับกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กสท ยื่นฟ้องเพื่อให้ศาลปกครองพิจารณาไตร่สวนฉุกเฉินและระงับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน1800 เมกะเฮิร์ตซ นั้นถือเป็นสิทธิของ สหภาพ กสท แต่ คณะกรรมการ กสท ก็ได้พยายามชี้แจงและให้มองในภาพรวมของนโยบายของรัฐบาลด้วย และให้มองในมุมมองของผลกระทบที่จะเกิดจากการฟ้องร้อง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลลดความเหลื่อมล้ำ โดยรัฐและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด บอร์ด กสท จึงมีมติไม่ฟ้องเพื่อเพิกถอนการประมูล โดยเห็นว่า หากการประมูลก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กสท ก็จะพิจารณาในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายเพื่อเป็นการเยียวยาผลประโยชน์ขององค์กรต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 439