อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

ก.วิทย์จับมือเอกชนพัฒนาชิ้นส่วนรองรางรถไฟจากยางพารา

กระทรวงวิทย์ร่วมมือเอกชนพัฒนา แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพารา หวังเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมยางไทย พุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 05.50 น.

วันนี้(3 มิย. 58) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยมีระยะทางที่เปิดการเดินรถแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,346 กิโลเมตรซึ่งหากรวมกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้ามหานครและการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีก 10 เส้นทางรถไฟทางคู่ที่จะดำเนินการในอนาคต จะมีระยะทาง รวมทั้งสิ้นกว่า 8,404 กิโลเมตร ซึ่งจะมีปริมาณการใช้แผ่นยางรองรางรถไฟทั้งหมดประมาณ 25 ล้านชิ้น มูลค่ากว่า 1,550 ล้านบาท ดังนั้นหากชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถผลิตได้เองในประเทศจากยางพาราแทนที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน นอกจากจะช่วยเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังช่วยลดภาระจากการนำเข้าจากต่างประเทศได้อีกด้วย

กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดย ทีมวิจัยจากหน่วยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.) และ วว. จึงร่วมมือกับบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย)รีเสิร์ช จำกัด พัฒนาชิ้นส่วนยางสำหรับใช้ในระบบรางขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยางไทย

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้ง 3ฝ่ายจะทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยการนำยางพาราไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนในระบบรางโดยผลิตภัณฑ์แรกที่จะทำ คือ แผ่นยางรองรางรถไฟจากยางพาราซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ยางทางวิศวกรรมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมหนาประมาณ2-12 มิลลิเมตร สำหรับใช้วางระหว่างหมอนรองรางกับรางรถไฟเพื่อลดการสั่นสะเทือนขณะที่รถไฟเคลื่อนที่ผ่าน ทั้งนี้คาดว่าจะได้ต้นแบบแผ่นยางรองรางรถไฟประมาณต้นปี 2559

ด้าน ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศรองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวว่า ภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว วว.จะทำการทดสอบสมบัติของแผ่นยางรองรางรถไฟให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางรองรางรถไฟ เมื่อการดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถขยายผลดำเนินการเพื่อนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นเครือข่ายของ บริษัทไอ อาร์ ซี ได้อีกด้วยคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 650