อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

‘จักขุปาละ ตรีปิฏกธร สถาปนะ’ โรงพยาบาลตาเพื่อปวงชน

สำหรับประเทศไทย วัดอาจเป็นที่พึ่งทางใจของบางคนยามที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่ความจริงแล้ววัดสำหรับเมืองไทย อาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00.00 น.

สำหรับประเทศไทย วัดอาจเป็นที่พึ่งทางใจของบางคนยามที่ตกทุกข์ได้ยาก แต่ความจริงแล้ววัดสำหรับเมืองไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธนั้น วัดไม่เพียงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อค้นหาหนทางหลุดพ้นตามแนวของพระศาสดา หากแต่ยังเป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ด้วย

ว่าในประเทศพม่านั้น วัดไม่เพียงเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น แต่วัดในพม่าหลายแห่งยังทำหน้าที่เป็นสถานศึกษาสำหรับชายที่บวชเข้าสู่สมณเพศ และบางวัดยังเป็นที่พึ่งสำหรับพุทธ ศาสนิกชนผู้ยากไร้ไปมากกว่านั้นด้วย และหนึ่งในนั้นก็คือการให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ซึ่งพม่าจะตรงกันข้ามกับไทยตรงที่ว่า คนมีฐานะจึงจะสามารถไปเข้ารับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐได้ ส่วนคนจนจะต้องพึ่งพาโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่ให้การสนับสนุนดูแลอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ไปราว 60 กิโลเมตร ณ เมืองบ้านเกิดของ พระอาจารย์ตรีปิฏกธร ตรีปิฏกโกวิทะ ธัมมะภัณฑาคาริกะ ภัททันตะ วังสะปาละ ลังการะ เมิงกุนสยาดอร์ หนึ่งในเก้าพระผู้ทรงพระไตรปิฎกของพม่าในขณะนี้ ด้วยความห่างไกลและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขเป็นไปได้ยาก พระอาจารย์ซึ่งเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะโรค ตา จึงมีความคิดที่จะสร้างโรงพยาบาลตาขึ้น เพื่อให้การรักษาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

ในประเทศพม่าโรคไส้เลื่อนอาจจะเคยเป็นปัญหาใหญ่ เพราะลักษณะการสวมใส่ชุดประจำชาติของเพศชายที่จะนุ่งโสร่งเป็นปกติ และส่วนใหญ่มักจะไม่สวมกางเกงชั้นใน แต่เมื่อมีการรณรงค์และให้ความรู้มากขึ้นปัญหาของโรคนี้ก็เริ่มทุเลา ขณะที่โรคตาเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบนอกเหนือไปจากโรคระบาดอีกหลายโรคที่ขึ้นทะเบียนว่าไม่มีการพบในประเทศไทยแล้ว

ก่อนหน้านี้พม่าปิดประเทศมานาน เรื่องการให้บริการสาธารณสุขค่อนข้างจะเข้าถึงยาก แต่หลังจากเปิดประเทศแล้วหลายอย่างก็เริ่มผ่อนคลายโดยเฉพาะความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์จากนานาชาติที่เคยเข้ามาได้ยาก และหนึ่งในนั้นก็คือการให้ทุนสนับสนุนในการจัดสร้างโรงพยาบาลตา โดยนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) และคณะ ซึ่งทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อครั้งเดินทางไปรับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆนายกแห่งสหภาพพม่า (พระสังฆราชพม่า) ว่าพระอาจารย์ตรีปิฏกธร ตรีปิฏกโกวิทะ ธัมมะภัณฑาคาริกะ ภัททันตะ วังสะปาละ ลังการะ เมิงกุนสยาดอร์ กำลังระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลตา

โดยการให้การสนับสนุนครั้งนี้นั้นนอกจากจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องการก่อสร้างอาคารสถานที่แล้ว ยังให้การสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้วย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อให้สามารถทำการรักษาได้ต่อไป

“หลังจากที่มีโอกาสได้เข้ามาดูแลเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดตั้งเครื่องมือของโรงพยาบาลตาที่จัดสร้างขึ้นแล้วพบว่าคนพม่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาค่อนข้างมาก เพียงแค่ประกาศออกไปมีคนไข้มาลงทะเบียนรอรับการตรวจรักษาแล้วกว่าหมื่นคน ซึ่งน่าจะมาจากปัญหาเรื่องของฝุ่น” พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ระบุ

เหตุผลที่พระอาจารย์ตรีปิฏกธร ตรีปิฏกโกวิทะ ธัมมะภัณฑาคาริกะ ภัททันตะ วังสะปาละ ลังการะ เมิงกุนสยาดอร์ เลือกที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลตาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลกับชาวบ้านในพื้นที่ สืบเนื่องมาจากตัวพระอาจารย์เองก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตามาก่อน และต้องเดินทางมารักษาถึงเมืองไทยที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

นายแพทย์ปราเสริฐ พร้อมคณะแพทย์และผู้บริหารโรงพยาบาล ได้เดินทางไปเปิดโรงพยาบาลตาที่มีชื่อว่า “จักขุปาละ ตรีปิฏกธร สถาปนะ” อย่างเป็นทางการ เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยหลังจากนี้จะมีการส่งทีมคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ ไปทำหน้าที่ในการอบรมเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะที่คณะแพทย์ซึ่งไม่ได้มีเพียงจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น แต่ยังได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐของไทยแห่งอื่น ๆ ด้วย โดยจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การผ่าตัดให้กับคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ที่จะมารับมอบหน้าที่ในการตรวจรักษาต่อไป

“หลัก ๆ คือเราจะเน้นไปที่ความสะอาดก่อน เพราะการผ่าตัดรักษาตาถือเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวได้ง่ายกับการติดเชื้อ และในพม่าในเรื่องนี้ถือว่ายังล้าหลังอยู่มาก”

โรงพยาบาลตา จักขุปาละ ตรีปิฏกธร สถาปนะ แห่งนี้ ไม่เพียงให้การตรวจรักษาเบื้องต้นอย่างเดียว แต่ยังสามารถให้การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคต้อในตาได้ด้วย ทั้งต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ โดยคณะแพทย์จากไทยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปให้ความรู้กับคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยมัณฑะเลย์ทุกเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากนี้.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0