อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

เกาะ​ข่าว​เกษตร​ ​วัน​ที่​ 7 ​เมษายน​ 2553​

เมื่อ​ครั้ง​ที่​ ​สมเด็จ​พระ​เทพ​รัต​น​ราช​สุดา​ฯ ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​เสด็จ​ฯ​ทอด​พระ​เนตร​และ​ติด​ตาม​ความ​ ​ก้าว​หน้า​ของ​ศูนย์​ภู​ฟ้า​พัฒนา​ฯ ​หมู่​ที่​ 3 ​บ้าน​ผาสุก​ ต.​ภู​ฟ้า​ อ.​บ่อ​เกลือ​ จ.​น่าน​ พุธที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 00.00 น.

​เกาะ​ข่าว​เกษตร​ประจำ​วัน​พุธ​ที่​ 7 ​เมษายน​ พ.ศ. 2553 ** ​เมื่อ​ครั้ง​ที่​ ​สมเด็จ​พระ​เทพ​รัต​น​ราช​สุดา​ฯ ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​เสด็จ​ฯ​ทอด​พระ​เนตร​และ​ติด​ตาม​ความ​ ​ก้าว​หน้า​ของ​ศูนย์​ภู​ฟ้า​พัฒนา​ฯ ​หมู่​ที่​ 3 ​บ้าน​ผาสุก​ ต.​ภู​ฟ้า​ อ.​บ่อ​เกลือ​ จ.​น่าน​ ​ได้​รับ​สั่ง​ถึง​ความ​สำคัญ​ใน​การ​ส่ง​เสริม​ให้​เยาวชน​ได้​มี​โอกาส​ศึกษา​เรียน​รู้​เกี่ยว​กับ​เรื่อง​ของ​ดิน​ ​เนื่อง​จาก​ดิน​เป็น​ปัจจัย​พื้น​ฐาน​ทาง​ ​การ​เกษตร​ ​ถ้า​เยาวชน​ได้​รับ​ทราบ​ถึง​ข้อมูล​ดิน​จะ​ก่อ​ให้​เกิด​ประโยชน์​อย่าง​มาก​ใน​การ​เพาะ​ปลูก​ ​ดัง​นั้น​ ​กรม​พัฒนา​ที่​ดิน​จึง​ได้​สนอง​แนว​พระ​ราช​ดำริ​ ​โดย​จัด​ทำ​ ​หนังสือ​ความ​รู้​เรื่อง​ดิน​ ​สำหรับ​เยาวชน​ ​ขึ้น​มา​ ​เบื้อง​ต้น​ได้​จัด​ทำ​ขึ้น​ 10,000 ​เล่ม​ ​เพื่อ​แจก​จ่าย​ไป​ยัง​สถาน​ศึกษา​ ​โดย​มุ่ง​เน้น​ไป​  ​ที่​โรง​เรียน​ตำรวจ​ตระเวน​ชาย​แดน​ ​และ​โรง​เรียน​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ ​รวม​ถึง​โรง​เรียน​ใน​สังกัด​สำนัก​งาน​คณะ​กรรมการ​การ​ศึกษา​ ​ขั้น​พื้น​ฐาน​ ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​

** ​ใน​หนังสือ​ดัง​กล่าว​ประกอบ​ด้วย​ ​ข้อมูล​เกี่ยว​กับ​ดิน​ที่​ครอบ​คลุม​ตั้ง​แต่​การก​ำเ​นิด​ของ​ดิน​ ​ส่วน​ประกอบ​ของ​ดิน​ชนิด​ต่าง​ ๆ ​ดิน​ที่​เหมาะ​สม​ต่อ​การ​เพาะ​ปลูก​ ​ดิน​ที่​มี​ปัญหา​ด้าน​เกษตร​ ​ทั้ง​ดิน​เปรี้ยว​ ​ดิน​เค็ม​ ​ดิน​ทราย​ ​ดิน​ตื้น​ ​ดิน​อินทรีย์​ ​เป็นต้น​ ​ซึ่ง​ทั้ง​เล่ม​  ​จัด​พิมพ์​เป็น​สี่​สี​ ​มี​รูป​ภาพ​ประกอบ​ใช้​ภาษา​ที่​เข้า​ใจ​ง่าย​ ​เหมาะ​กับ​ทุก​เพศ​ทุก​วัย​

** ​สวน​พฤกษศาสตร์​สมเด็จ​พระ​นาง​เจ้า​สิริกิติ์​ ​จัดการ​ฝึก​อบ​รม​หลัก​สูตร​ ​อนุกรม​วิธาน​ ​พืช​เบื้อง​ต้น​ ​เพื่อ​เผย​แพร่​ความ​รู้​ด้าน​อนุกรม​วิธาน​พืช​ให้​เป็น​ที่​รู้​จัก​และ​สร้าง​ความ​ร่วม​มือ​ด้าน​การ​ศึกษา​ทาง​อนุกรม​วิธาน​พืช​ ​ระหว่าง​ 26-30 ​เมษายน​ ​โดย​มีน​ัก​วิชา​การ​ของ​องค์​การ​สวน​พฤกษศาสตร์​ ​เป็น​วิทยา​กร​ให้​ความ​รู้​ใน​เรื่อง​  ​ความ​หมาย​และ​ความ​สำคัญ​ของ​อนุกรม​วิธาน​ ​ระบบ​การ​จัด​จำแนก​พืช​ ​การ​ตั้ง​ชื่อ​วิทยา​ศาสตร์​ ​การ​เก็บ​ตัว​อย่าง​พรรณ​ไม้​ ​และ​การ​บรรยาย​ลักษณะ​พืช​ ​ผู้​ที่​สน​ใจ​สามารถ​สอบ​ถาม​ราย​ละเอียด​ได้​ที่​ ​สวน​พฤกษศาสตร์​สมเด็จ​ ​พระ​นาง​เจ้า​สิริกิติ์​ ​อำเภอ​แม่​ริม​ ​จังหวัด​เชียง​ใหม่​ ​โทรศัพท์​ 0-5384-1234 ​และ​ www.qsbg.org

"​ดง​ข้าว​"
farmdaily@dailynews.co.thคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 0