อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

ระดมศพอ.ทั่วประเทศ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด

กรมการศาสนา (ศน.) จัดสรรงบฯให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประสานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.36 น.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดยานนาวา จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผอ.ศพอ.วัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ทั้งนี้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 เกิดผลกระทบในทุกด้าน ซึ่งในยามปกติญาติโยมไม่ทิ้งวัด เมื่อถึงยามวิกฤติพระสงฆ์ก็ต้องไม่ทิ้งญาติโยม ต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งคณะสงฆ์มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดำริให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งโรงทานคอยช่วยเหลือประชาชน บางวัดมีการตั้งตู้ปันสุขในวัด นำสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่ไว้ในตู้ให้ประชาชนด้วย

ด้าน นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า เพื่อเป็นการรับสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชทาง และการดำเนินการตามโครงการ “วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ของวธ. ดังนั้น ศน.จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับ ศพอ.ที่มีศักยภาพและความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากนี้ทาง ศน.จะนำเครื่องอุปโภค บริโภค กระจายลงสู่ ศพอ.ต่างๆ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 39