อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565

"สุรวาท"วอนรัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ

"สุรวาท" วอนรัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. หวั่น สร้างความวุ่นวาย เพราะเป็นการร่างที่ยังไม่ตกผลึก ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.47 น.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. รศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า ขอให้รัฐบาลถอนร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. เพื่อให้มีการปรับปรุงและหลังจากนั้นให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาไปพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และร่าง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากพบว่าการที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว และได้รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนั้น ได้มีการปรับแก้ใน 3 ประเด็นหลัก แต่ในส่วนรายละเอียดให้ไปอยู่ในกฎหมายลูกแทน ทั้งนี้ กลุ่มองค์กรครูจึงเห็นว่า การแก้ไขดังกล่าวไม่เป็นผลให้สาระของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปตามที่ต้องการ และยังเกิดความกังวลใจว่ากฎหมายลูกจะออกมาเป็นเช่นไร

รศ.ดร.สุรวาท กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.. ของรัฐบาลที่กำลังเข้าสู่การพิจาณาของสภาผู้แทนราษฎรจะพบว่ายังขาดความสมบูรณ์ เพราะเป็นการร่างที่ยังไม่ตกผลึกทำให้สถานภาพ เสรีภาพ สิทธิประโยชน์ ของครูด้อยค่าลง มาตรฐานครูต่ำลงไม่มีความเป็นวิชาชีพ อีกทั้งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเรียนรู้ เป็นกฎหมายกำหนดกรอบ เพื่อควบคุมให้ครูและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดการบริหารจัดการในลักษณะการรวมศูนย์อำนาจ ไม่มีความชัดเจนหรือไม่เปิดทางโครงสร้างไว้ว่าจะเป็นอย่างไร และจะทำให้โรงเรียนมีอิสระได้จริงหรือไม่ เพราะหากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.แล้วจะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายอย่างแน่นอน

“ผมมองว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่ แต่ก็อยากให้มีการถอนร่างดังกล่าวออกมาก่อ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย เช่น โครงสร้างจะเป็นแบบรวมศูนย์หรือกระจายอำนาจ กระทรวง/ส่วนราชการ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ หรือเขตพื้นที่ และสถานศึกษาจะเป็นอย่างไร ครูของสถานศึกษาของรัฐและ อปท. จะเป็นข้าราชการหรือไม่ เป็นต้น” รศ.ดร.สุรวาท กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 47