อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565

"สุภัทร"แจงครูรับวัคซีนแล้วกว่า 2แสนคน

ปลัดศธ.เผย ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 202,000 คน คาดภายในสัปดาห์นี้ครูที่แจ้งลงทะเบียนจะได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.12 น.

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 202,000 คน ซึ่งแม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นจำนวนที่มากหากเทียบกับจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 7 แสนคน แต่ต้องยอมรับว่าครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดใหญ่ๆเท่านั้น เช่น กรุงเทมหานคร เป็นต้น โดยครูที่ส่งรายชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้รับครบแล้ว 100% ขณะที่จังหวัดนนทบุรี และ เชียงใหม่ ครูที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนคาดว่าจะได้รับครบภายในสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันจังหวัดอื่นๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย ครูก็ได้รับน้อยตามไปด้วย ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) รวบรวมรายชื่อครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนส่งรายชื่อไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแผนช่วยเหลือให้ฉีดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปต่อไป

"ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่ามีครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนแลัวก่อนหน้านี้แต่เปลี่ยนใจไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน ทำให้คิวที่ทางจังหวัดต่างๆจัดสรรไว้ให้สำหรับครูถูกเลื่อนไปแล้ว ต่อมาภายหลังเกิดเปลี่ยนใจต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง ทำให้ต้องต่อคิวเข้ารับการรับการฉีดวัคซีนใหม่ ยังรวมถึงครูจากโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีการส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมอีก ตรงนี้จึงได้มอบหมายให้ รองประธานศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดส่งให้ ศบค.และ ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยวางแผนดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องเห็นใจจังหวัดเล็กๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่มากด้วย ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็พยายามจัดสรรให้อย่างเต็มที่แลัวเช่นเดียวกัน" ปลัด ศธ.กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 28