อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

สอบเข้าม.1และม.4ฉลุยไร้ร้องรับแป๊ะเจี๊ยะ

เลขาธิการกพฐ.เผย ภาพรวมสอบเข้าม.1และม.4 ฉลุย เด็กมีที่นั่งเรียนทุกคน ไร้ร้องเรียนเรื่องเงินแป๊ะเจี๊ยะ ย้ำ โรงเรียนยึดมาตรการกระทรวงสาธารณสุขปฎิบัติเข้ม จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 06.11 น.

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พ.ค.นั้น ขณะนี้ภาพรวมการสอบเข้าม.1 และม.4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนผู้ที่พลาดโอกาสในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเขตพื้นที่การศึกษาได้จัดหาที่เรียนสำรองตามลำดับที่นักเรียนยื่นความจำนงค์ไว้หมดแล้ว อีกทั้งในปีนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนถึงการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยหรือการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนแต่อย่างใด เนื่องจากมีระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยะของโรงเรียนไว้อยู่แล้ว
           
เลขาธิการกพฐ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้กำชับข้อห่วงใยเรื่องการรายงานและมอบตัวของนักเรียน โดยขอให้โรงเรียนได้ยึดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน ส่วนประเด็นการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นั้นยังยืนตามเดิมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. และยังไม่มีการเลื่อนเปิดภาคเรียนออกไปอีกจากกำหนดวันเดิมแต่อย่างใด ซึ่งได้ย้ำให้เขตพื้นที่รับทราบแล้วว่าหากโรงเรียนใดต้องการเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย.ก็ให้ปฎิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี นั้นยังไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแต่หากจะเปิดเรียนก่อนวันที่ 14 มิ.ย.จะต้องจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์และออนแอร์เท่านั้น ส่วนในจังหวัดอื่นๆสพฐ.ได้ออกแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดไว้แล้ว 5 รูปแบบ คือ  On Site มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดง On Air เรียนผ่านช่องมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียม Online ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียน และ On Demand การใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกัน และ On Hand จัดใบงานแผบบฝึกหัดให้นักเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกจัดได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 43