อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

สทศ.เผยยอดเด็กสอบโอเน็ตป.6-ม.3ทะลัก

สทศ.เผย ยอดตัวเลขจำนวนนักเรียนสมัคสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 ทะลัก โดย ป.6 จำนวนผู้สมัคร 548,345 คน และ ม.3 จำนวนผู้สมัคร 400,496 คน ส่วนผู้สมัครสอบวีเน็ตอาชีวะกร่อย พุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.23 น.

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) (องค์การมหาชน)  เปิดเผยว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เปิดระบบรับสมัครและยืนยันการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับประถมศึกษาปีที่ (ป.) 6 และมัธยมศึกษาปีที่ (ม.) 3 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าสอบโอเน็ต โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.–5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) โดยไม่เสียค่าสมัครสอบนั้น ซึ่งหลังจากปิดระบบการรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบดังกล่าว สทศ. จึงขอสรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ทั้งหมด มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 949,141 คน ดังนี้  ผู้เข้าสอบโอเน็ต ป.6 จำนวน 548,345 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 775,363 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 และผู้เข้าสอบโอเน็ต ม.3 จำนวน 400,496 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 719,022 คน คิดเป็นร้อยละ 55.74
 
ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับการทดสอบระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ในปีการศึกษา 2563 นั้นมีผู้สมัครและยืนยันการเข้าสอบวีเน็ต จำนวน 33,416 คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 163,758 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.41 นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สทศ. ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้เข้าสอบหรือที่มีบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกันที่มีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดอื่นที่อาจจะประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือได้กักตัวครบ 14 วันแล้ว หรือได้รับการตรวจเชื้อ COVID-19 และมีผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอให้ปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงานแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) และประกาศของ ศบค. รวมถึงมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53