อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

"สุภัทร" ตั้งวงถกสทศ.เลิกไม่เลิกสอบโอเน็ต

ปลัดศธ.หอบข้อเสนอทั้งใช้สุ่มสอบแบบพิซา-มอบสพฐ.จัดสอบประเมินคุณภาพเอง เตรียมตั้งวงถกสทศ.เลิกไม่เลิกสอบโอเน็ต จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 04.04 น.

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมวศึกษาธิการ มอบหมายให้ตนไปหารือกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เรื่องการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และม.6 ว่าการทดสอบเรื่องโอเน็ตนี้จะมีการยกเลิกการสอบหรือคงให้มีการสอบต่อไป ซึ่งในเร็วๆนี้ตนจะหารือกับผอ.สทศ. โดยเบื้องต้นเรื่องการสอบโอเน็ตมีข้อเสนอหลากหลายแนวทาง เช่น จะให้มีการสอบแบบเดิม หรือมีการเปลี่ยนการทดสอบใหม่ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสอบโอเน็ตแล้วการวัดและประเมินคุณภาพมาตรฐานผู้เรียนจะใช้สิ่งใดในการประเมิน เพราะหลักการที่แท้จริงของการสอบโอเน็ตคือการวัดพัฒนาการของผู้เรียน และอาจจำเป็นจะต้องเริ่มวัดเฉพาะเด็กชั้นป.6 ที่จะเติบโตในอนาคต แต่ทุกวันนี้การสอบโอเน็ตกลับเป็นการทดสอบเพื่อแข่งขันไม่ได้นำผลคะแนนมาพัฒนาเด็กเท่าที่ควร 
           
ปลัดศธ.กล่าวต่อไปว่า   นอกจากนี้ข้อเสนอจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังมีความคิดเห็นเรื่องปรับการสอบโอเน็ตให้มีการสุ่มสอบแบบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ พิซา ด้วย รวมถึงหากไม่มีการสอบโอเน็ตแล้วก็อาจให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยทดสอบคุณภาพผู้เรียนเองได้หรือไม่ โดยส่วนตัวตนมองว่าการวัดคุณภาพหรือความสามารถของผู้เรียนเราวัดจากเนื้อหาการเรียนด้านวิชาการได้ อย่างไรก็ตามการสอบหรือไม่สอบโอเน็ตจะต้องดูภาพรวมทั้งหมดว่าจริงๆแล้วโอเน็ตยังมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะทุกวันนี้เด็กบางส่วนก็ไม่ได้เข้าสอบโอเน็ต อีกทั้งการสอบโอเน็ตยังเป็นข้อกำหนดของสทศ.อยู่ ซึ่งจะต้องดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย และจะมีการสอบที่เป็นมาตรฐานกลางสำหรับการวัดคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบใดบ้าง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 55