อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 มกราคม 2565

"วีระ" ถกติดตามงานการศึกษาชายแดนใต้

ผู้ตรวจราชการศธ.ลงพื้นที่ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เผย การขับเคลื่อนโครงการต่างๆทำได้ดีเยี่ยม พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 04.49 น.


เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายของศธ.ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี 

โดยพบว่า การเรียนสาขาอาชีพที่มีงานทำ การทำงานกับเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ และ e-commerce “พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” การติดตามนำเด็กนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษา การสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่านโรงเรียนใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การพัฒนาครูและการเรียนการสอนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การนำนักเรียนเปิดโลกทัศน์นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม 

ดร.วีระ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนได้แสดงความห่วงใยถึงนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่นอกราชอาณาจักร จึงมีสั่งการให้จัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว และ ได้กล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานแก่บุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบทบาท ภารกิจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 62