อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

"เสมา2"ปลื้มยอดอบรมครูโค้ดดิ้งพุ่ง

ที่ปรึกษารมช.ศธ. เผย ตั้งเป้าอบรมครูผ่านโครงการ Coding for teacher 80,000 คน  โดยตัวเลขครูเข้าอบรมขณะนี้พุ่ง 35,501 คน หวังวากรากฐานพัฒนาครูสู่การปฎิรูการศึกษา อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.22 น.


เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการการอบรมครูผ่านโครงการ Coding for teacher(C4t) ว่า การอบรมดังกล่าวเป็นการผนึกกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ขยับออกไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินที่ทุกภาคส่วนได่้ร่วมพลิกโฉมการปฎิรูปไปถึงผู้เรียนโดยตรงผ่านการอมรมเตรียมความพร้อมของครูทั่วประเทศท่ามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19

ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวตั้งเป้าหมายผ่านการอบรม 80,000 คน  ซึ่งการอบรมครั้งนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการเลื่อนและขอมีวิทยฐานะ เพื่อเป็นขวัญเเละกำลังใจกับครูทั่วประเทศ  สำหรับการอบรมครูในวันนี้มีครูที่เข้าอบรมทั้งหมด 35,501คน

อย่างไรก็ตามคุณหญิงกัลยา ได้ขอขอบครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ก้าวไปด้วยกัน เเม้จะเป็นช่วงเวลายากในช่วงเปลี่ยนผ่านการศึกษา แต่หากวางรากฐานการพัฒนาที่เข้มแข็งจะนำไปสู่การปฎิรูปการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 39