อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มิถุนายน 2565

 "ณรงค์" ยกเลิกอาชีวะของบสร้างอาคาร

เลขาธิการ กอศ. ปรับการบริหารงบประมาณสอศ.ใหม่ เผย วิทยาลัยไหนยื่นของบประมาณสร้างอาคารจะถูกตัด ย้ำนโยบายใหม่จะยึดเนื้องานที่เน้นขับเคลื่อนอาชีวะด้วยการทำโครงการเป็นตัวตั้งในการของบประมาณ อังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.


เมื่อวันที่ 7 เม.ย.นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานอาชีวะศึกษาในปี 2563 ว่า ตนได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่ง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง

โดยการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจะต้องมีการปรับปรุงเนื้องานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพและการสร้างคุณภาพเด็กอาชีวะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
           
“เมื่อเร็วๆนี้ผมได้วางนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหม่ โดยได้มอบเป็นแนวทางให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาไปขับเคลื่อน คือ ต่อจากนี้ไปผมจะยกเลิกวิธีการบริหารงบประมาณของสอศ.แบบเดิม โดยที่ผ่านมาแต่ละวิทยาลัยมักจะเสนอขอเงินงบประมาณในการสร้างอาคาร สร้างสนามฟุตบอล เป็นจำนวนหลักล้านบาท

ซึ่งผมไม่ต้องการการเสนอของบประมาณในลักษณะนี้ ดังนั้นขอให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งรับทราบกติกาให้ชัดเจนด้วยว่า ผมจะเอาเนื้องานเป็นตัวตั้งในการของบประมาณของทุกวิทยาลัย ดังนั้นวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องไปคิดโครงการที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เช่น โครงการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน หรือการสร้างภาพลักษณ์อาชีวะศึกษา โดยจะทำโครงการใดก็ได้แต่ขอให้เพิ่มยอดผู้เรียนไปด้วย ผมถึงจะให้งบประมาณไปดำเนินการ เป็นต้น” เลขาธิการ กอศ.กล่าว
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 62