อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 18 พฤษภาคม 2565

ปลื้มคะแนนความโปร่งใสสกสค.พุ่งอันดับ2

"อรรถพล"ปลื้ม ป.ป.ช.ให้คะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ทะลุ 90 % สูงเป็นอันดับ 2ขององค์การมหาชน พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16.11 น.


วันนี้ (17 ต.ค.) นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ปรากฏว่า สำนักงาน สกสค. ได้คะแนนมากถึง 92.75% สูงสุดเป็นอันดับ 2 ขององค์การมหาชน ทั้งหมด 26 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะปีที่ผ่านมา สกสค. เป็นองค์การมหาชนตามที่ได้คะแนนต่ำสุด เพียง 43.42 % เป็น 1ใน 5 องค์การมหาชนที่ต้องถูกยุบเลิก ดังนั้น เมื่อตนเขามาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. จึงตั้งเป้าหมาย ปรับปรุงพัฒนาให้ติด 1 ใน10 แต่จากคะแนนที่ได้รับการประเมิน ถือว่าเกินคาด และเป็นเรื่องน่ายินดี

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ส่วนคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพรวม หน่วยงานรัฐทั่วประเทศทั้งหมด 8,058 หน่วยงานทั่วประเทศ ปรากฏว่า สกสค. ได้คะแนนคุณธรรมความโปร่งใส ติดอันดับที่ 100 ถือว่าไม่ธรรมดา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 68