อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 10 สิงหาคม 2565

ทปอ.เล็งปรับทีแคสปี63 ลดรอบสมัคร- สละสิทธิ

ทปอ.เล็งปรับทีแคสปี 63 ลดรอบสมัคร- แก้ปัญหาสละสิทธิ คาดรอบ 5 เด็กสมัครน้อย เพราะที่นั่งส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด ขณะที่มหา’ลัยใหญ่เด็กเต็มแล้ว พุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.09 น.

วันนี้ (5มิ.ย.)ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ทปอ.ประกาศรับสมัครการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 5 รับตรงอิสระ โดยมี มหาวิทยาลัยเปิดรับ จำนวน 62 แห่ง   3,582 สาขา   72,852 ที่นั่ง  รับสมัครวันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562 โดยนักเรียนต้องไปสมัครโดยตรงที่สถาบันอุดมศึกษา นั้น ขณะนี้ยังไม่มีรายงานปัญหาต่าง ๆเข้ามาที่ทปอ. คาดว่ารอบ 5 จะมีผู้สมัครน้อย เพราะสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับส่วนใหญ่จะเป็นการเปิดรับในส่วนของวิทยาเขต  หรือเปิดสอนภาคพิเศษในต่างจังหวัด  ขณะที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่รับนักเรียนเต็มหมดแล้ว 

ดร.พีระพงศ์ กล่าวต่อไปว่า หลังจากการสมัครทีแคส 5 รอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทปอ.จะต้องสรุปผลการดำเนินการทั้งหมด  เพื่อนำไปปรับปรุงการสมัครทีแคสปีการศึกษา 2563  ส่วนจะปรับเรื่องใดบ้างนั้น ต้องมีการหารือกับสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์ และวิธีการรับสมัครที่เหมาะสม ก่อนเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พิจารณาลงนาม  โดยประเด็นที่จะต้องนำพิจารณา  อาทิ การให้สิทธิเด็กสละสิทธิ 1ครั้งในการสมัครรอบใดก็ได้ อาจมีความเปลี่ยนแปลง เพราะพบปัญหาเด็กมาสมละสิทธิในรอบท้าย ๆ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ  ขณะเดียวกันอาจต้องลดจำนวนรอบการสมัครที่ซ้ำซ้อน เช่น รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ4 การคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิชชั่นมารวมกัน  จากที่มีการรับสมัคร 5 รอบ  อย่างไรก็ตามประเด็นทั้งหมดต้องรับฟังความคิดเห็นจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

ความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด

บอกต่อ : 66